Ανακοινώσεις

Βίντεο για τον τραυλισμό.

Ένα καταπληκτικό βίντεο για τον τραυλισμό που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Βελγικό Σύλλογο για τον Τραυλισμό (Belgian Stuttering Association BSV – Belgische Stottervereniging), το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium) και τους  Μαρτίνη Γιάννη (μέλος της Εταιρείας μας) και Νταλοπούλου Ελένη (συνεργάτιδα του Κέντρου μας).