Ανακοινώσεις

«Έτοιμος για το Σχολείο»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 

 

Ε χω την δυνατότητα να γράφω γράμματα, αριθμούς κρατώντας σωστά το μολύβι
Τ ο μυαλό μου μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένο
Ο ταν μου ζητήσει κάτι η δασκάλα μου το κάνω
Ι σος μεταξύ ίσων
Μ πορώ να καθίσω στην καρέκλα μου για πολύ ώρα
Ο ταν φοβάμαι για κάτι το συζητάω με τους γονείς μου
Σ χολική τσάντα: την φτιάχνω μόνος μου
 
Γ νωρίζω (καταλαβαίνω και λέω) πάνω από 1000 λέξεις
Ι ατρικές εξετάσεις: ο παιδίατρος λέει ότι είμαι καλά
Α ν μου μιλάει ο συμμαθητής μου στο μάθημα του ζητάω να κάνει ησυχία
 
Τ ο πρωί ξυπνάω με κέφι
Ο ι γονείς μου με ενθαρρύνουν για το Σχολείο
 
Σ χετίζομαι με άλλα παιδιά
Χ αίρομαι με την χαρά των άλλων
Ο ταν θέλω να πάω τουαλέτα τα καταφέρνω μια χαρά
Λ ερώθηκαν τα χέρια μου; Θα τα πλύνω αμέσως
Ε νδιαφέρομαι για ομαδικά παιχνίδια
Ι κανοποιητικά παίζω παιχνίδια κίνησης και με καλό συντονισμό
Ο ταν χτυπήσει το κουδούνι θα μπω στην Τάξη μου