Ανακοινώσεις

ΒΑΔΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Συντάχθηκε από τον Stephen M. Edelson, Ph.D.

http://www.autism.com/index.php/symptoms_toe_walking

Μετάφραση, επιμέλεια στα Ελληνικά: Αλεξάνδρου Στράτος.
Η βάδιση στις μύτες των ποδιών (ΒΜΠ)  είναι αρκετά συχνή στα μικρά παιδιά, ηλικίας 3 ετών και νεότερα. Η  συνέχιση όμως αυτής της βάδισης μετά τα 5 έτη, συχνά σχετίζεται με νευρολογική ανωριμότητα. Πολλοί γονείς και επαγγελματίες δεν έχουν επίγνωση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ΒΜΠ. Οι ακόλουθες παρεμβάσεις αναφέρονται και τοποθετούνται σε λίστα από τις λιγότερο επεμβατικές προς τις περισσότερο.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Οι σωματικές ασκήσεις μερικές φορές χρησιμοποιούνται για να τεντώσει ο τένοντας, προκειμένου να μειωθεί η ΒΜΠ. Αυτή η θεραπεία όμως με βάση τον συγγραφέα,  έχει ελάχιστη επιτυχία.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ένα δυσλειτουργικό αιθουσαίο σύστημα, πολύ κοινό πρόβλημα στον αυτισμό, μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη ΒΜΠ. Το αιθουσαίο σύστημα παρέχει στον εγκέφαλο την ανατροφοδότηση που αφορά την κίνηση του σώματος στο χώρο και τη θέση. Μπορεί να είναι δυνατόν να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η ΒΜΠ, παρέχοντας στο άτομο θεραπευτική αιθουσαία διέγερση (θεραπεία μέσω της μεθόδου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης).

ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ. Η ΒΜΠ μπορεί να σχετίζεται άμεσα με ένα μικτό οπτικό/αιθουσαίο πρόβλημα. Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες από την Melvin Kaplan, O.D. στο Center for Visual Management, Tarrytown, New York. Κατά τη διεξαγωγή αυτών των μελετών, ο Stephen M. Edelson  παρατήρησε τέσσερα άτομα που εμφάνιζαν  ΒΜΠ. Σε όλες τις περιπτώσεις, το βάδισμά τους είχε εξαλειφθεί μέσα σε δευτερόλεπτα μόλις το παιδί φορούσε κάποιους συγκεκριμένους πρισματικούς φακούς. Οι πρισματικοί φακοί εκτοπίζουν την όραση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο Δρ Kaplan και άλλοι αναπτυξιακοί οπτομέτρες έχουν αναπτύξει μη λεκτικές διαδικασίες αξιολόγησης για να καθορίσουν τη σωστή κατεύθυνση και το βαθμό της μετατόπισης για τους φακούς πρίσματος. Σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις για τον αυτισμό, οι αλλαγές στην προσοχή και τη συμπεριφορά παρατηρούνται αμέσως μόλις το άτομο αρχίζει να φοράει τους φακούς. Η χρήση των πρισματικών φακών είναι μέρος ενός προγράμματος ‘vision training’. Το πρόγραμμα διαρκεί συνήθως για ένα έτος και περιλαμβάνει τη χρήση των φακών και την ταυτόχρονη εκτέλεση καθημερινών οπτικοκινητικών ασκήσεων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το άτομο δεν χρειάζεται πλέον να φοράει τους φακούς.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΝΑΡΘΗΚΕΣ. Οι νάρθηκες είναι μια άλλη παρέμβαση που χρησιμοποιείται για να σταματήσει το ΒΜΠ. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση νάρθηκα για να επιμηκυνθεί ο τένοντας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εφαρμόζεται κάθε δύο εβδομάδες για ένα σύνολο από 6 έως 8 εβδομάδες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. Μια άλλη θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση. Οι κνημοποδικοί κηδεμόνες στη συνέχεια φοριούνται για έξι εβδομάδες και ακολουθούνται από νάρθηκα νύχτας για αρκετούς μήνες.

Είναι σημαντικό για τους γονείς να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη θεραπεία της ΒΜΠ πριν από την επιλογή της κατάλληλης παρέμβασης για το παιδί τους. Κατά τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με κάθε θεραπεία, οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την ασφάλεια και το κόστος.