Ανακοινώσεις

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠ-Υ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση γίνεται με την εφαρμογή του ADHD RATING SCALE (DSM-IV) και με την παρατήρηση (clinical observations) του παιδιού. Το ADHD RATING SCALE (DSM-IV) έχει σταθμιστεί και στα Ελληνικά. Επισήμως η διάγνωση μπορεί να τεθεί από:

-Παιδο-Ψυχίατρο
-Παιδο-Νευρολόγο
-Παιδίατρο Αναπτυξιολόγο

Ειδικά για τις 2 πρώτες ειδικότητες, μπορούν να χορηγήσουν και φαρμακευτική αγωγή

ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το παιδί με αμιγή διάγνωση ΔΕΠ-Υ ΔΕΝ αντιμετωπίζει τα κάτωθι:

-Νοητική καθυστέρηση
-Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
-Εναντιωματική διαταραχή
-Αγνωσιακή διαταραχή
-Απραξική διαταραχή
-Ψύχωση, νεύρωση
-Μαθησιακές δυσκολίες

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΠ-Υ

ΣΥΝΟΔΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Στο παιδί με αμιγή διάγνωση ΔΕΠ-Υ μπορεί να εμφανιστούν τα κάτωθι:

-Έκπτωση στα τεστ νοητικής επίδοσης
-Εναντιωματική διαταραχή
-Δυσπραξική διαταραχή
-Διαταραχές συμπεριφοράς
-Μαθησιακές δυσκολίες
-Κατάθλιψη, ψυχοσωματισμοί κλπ