Ανακοινώσεις

ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ

·Δυσκολίες στην οπτική ακολουθία μέσα από σειρές συμβόλων

·Χαμηλά σκορ στα οπτικά τεστ (βρες το κρυμμένο, βρες το ίδιο, βρες το διαφορετικό κλπ)

·Κακός ρυθμός ανάγνωσης (κομπιάσματα, κακή χρήση στίξης, παραλείψεις γραμμών κλπ)

·Δυσκολίες κατανόησης κειμένου