Ανακοινώσεις

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

-Ο φτωχός ιδεασμός οδηγεί σε μειωμένες ευκαιρίες παιχνιδιού

-Ο φτωχός σχεδιασμός οδηγεί σε μη επιτυχείς προσπάθειες να χειριστούν παιχνίδια

-Δυσκολία με δραστηριότητες στην παιδική χαρά

-Δυσκολία με παιχνίδια χειρισμού και κατασκευαστικό παιχνίδι

-Δυσκολία να ακολουθήσουν την σειρά και τους κανόνες παιχνιδιού

-Μπορεί να μην είναι ικανό να ακολουθήσει λεκτικά παιχνίδι μεσολάβησης

-Μπορεί να σπάει παιχνίδια εξ αιτίας της δυσκολίας να κάνει σωστή ποσόστωση στην ταχύτητα και την ορμή των δράσεων

-Δυσκολία να συγχρονίσει την σειροθέτηση των μερών του σώματος, κάτι που οδηγεί σε κακή ικανότητα κολύμβησης, οδήγησης ποδηλάτου, πλασίματος πλαστελίνης, παιχνιδιών με μπάλα

-Η δυσκολία προσανατολισμού στην κατεύθυνση οδηγεί σε φτωχή οργάνωση στον χώρο σε ομαδικά σπορ

ΑΥΤΟΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

-Αργό στο να μάθει να χειρίζεται φερμουάρ και κορδόνια

-Δυσκολία να κατακτήσει την οργάνωση του χώρου στο ντύσιμο

-Προβλήματα να χειριστεί τα εργαλεία της αυτουπηρέτησης (εργαλεία, βούρτσες, σφουγκάρι κλπ)

-Δυσκολία να ανοίξει τυλίγματα φαγητών

-Ακατάστατο στο φαγητό του

-Αποδιοργάνωση στα πράγματα που του ανήκουν

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

-Φτωχές ή/και αργές δεξιότητες γραψίματος, ζωγραφικής

-Δυσκολία στην χρήση εργαλείων της τάξης και τα υλικά αποτελεσματικά (ψαλίδι, σωληνάριο κόλλας κλπ)

-Αποδιοργάνωση του χώρου εργασίας (θρανίο, ερμάριο κλπ)

-Δυσκολία να μάθει νέες δεξιότητες μέσω της μίμησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

-Κοινωνική απόρριψη από τους συμμαθητές κατά τα παιχνίδια, εξ αιτίας φτωχών κινητικών δεξιοτήτων

-Απόσυρση από κοινωνικές καταστάσεις, εξ αιτίας φτωχής αυτοπεποίθησης

-Δυσκολία να διακρίνει κοινωνικά και ψυχολογικά όρια, κακή κοινωνική κρίση

-Αποδιοργανωμένες αντιδράσεις με τους συμμαθητές εξ αιτίας της φτωχής ικανότητας να αναγνωρίσει μη λεκτικά δεδομένα

-Τάση να είναι σφιχτό, δύσκαμπτο και ελεγχόμενο