Ανακοινώσεις

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ


Η Δ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ. Το παιδί αφαιρείται συχνά κατά την εργασία του, μπορεί να είναι υπερκινητικό ή νευρικό στο κάθισμα του.

·ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ. Δυσκολίες στο ξεκίνημα δραστηριότητας ή στον ρυθμό εκτέλεσης της εργασίας(αργός ρυθμός).

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. («Διαταραχή συμπεριφοράς»). Περιλαμβάνει την επιθετικότητα / δειλία, κλείσιμο στον εαυτό του, κυκλοθυμίες, κοινωνική αδεξιότητα, εμμονές κλπ.

·ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ. Εμφανής δυσκολία να συμμετάσχει στο δυαδικό ή ομαδικό κινητικό παιχνίδι, στον σχεδιασμό κίνησης, στις κιναισθητικές ασκήσεις κλπ.

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗΣ. Δυσκολίες στην διευθέτηση των προσωπικών του πραγμάτων (ρούχα, τσάντα κλπ) και στην αυτουπηρέτηση στο σπίτι και το Νηπιαγωγείο.

·ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ. Περιλαμβάνει κακό κράτημα του μολυβιού, δυσκολίες στο βάψιμο και την ζωγραφική, δυσκολίες στην χρήση ψαλιδιού και εργαλείων.

·ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. Δυσκολία ακολουθίας γραμμής από τα αριστερά προς τα δεξιά περνώντας την μέση γραμμή του σώματος χωρίς να σταματήσει.

·ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑ. Η αριστεροχειρία, με βάση Ελληνικές και διεθνείς έρευνες, πάρα πολύ συχνά σχετίζεται άμεσα με εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό.

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Δεν μιλά καθαρά, αντιστρέφει (πχ «πρόταβο» αντί «πρόβατο»), δυσκολίες στην κατάνόηση εντολών, φτωχές προτάσεις, τραυλισμός.

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Δυσκολίες τόσο στην οπτική όσο και στην ακουστική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάκληση.

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Δυσκολίες στην κατεύθυνση, τη φορά των γραμμάτων, την αναγνώριση αριστερού-δεξιού, την χρονική σειροθέτηση και ακολουθία, κλπ.

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΑΥΤΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. Δυσκολίες αναγνώρισης του ίδιου ή διαφορετικού ανάμεσα σε εικόνες-σχήματα ανάλογες προς την ηλικία του.

·ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ. Δυσκολίες σε ποσοτικές λογικομαθηματικές έννοιες, δυσκολίες στην αρίθμηση, στην κατανόηση αριθμών κλπ.