Ανακοινώσεις

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ
 

 

·Θεματικά – καταληκτικά ορθογραφικά λάθη

·Πιθανή δυσκολία χρήσης των γραμματικών κανόνων ορθογραφίας (πχ τα ρήματα τελειώνουν σε –ω-)

·Πιθανή εικόνα παρόρμησης ή υπερκινητικότητας (όταν γνωρίζει γραμματικούς κανόνες)

·Πιθανά χαμηλά σκορ στα τεστ μνήμης