Ανακοινώσεις

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Μία καλά κρυμμένη πολλές φορές πάθηση που υποδιαγιγνώσκεται

HILARY GARDNER DPhil, MRCSLT – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου SHEFFIELD,  Αλεξάνδρου Στράτος και Κοκμοτός Παναγιώτης (Κέντρο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ).

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language ImpairmentSLI) είναι μια –πολλές φορές καλά «κρυμμένη»- δυσκολία που επηρεάζει 1/10 παιδιά κάθε τάξης.

Με βάση τον Ιρλανδικό Σύλλογο των Λογοθεραπευτών (Irish Association of Speech and Language Therapists), παιδιά που είχαν δυσκολίες στην κατάκτηση των πρώτων γλωσσικών δεξιοτήτων δεν θα έχουν μόνο καθυστέρηση ομιλίας αλλά και μη τυπική γλωσσική εξέλιξη που μπορεί να έχει μία μακρόχρονη αρνητική επίδραση στην εκπαιδευτική και κοινωνικο-συναισθηματική πορεία των παιδιών.

Επιπρόσθετα, η σχέση του SLI με τη φτωχή αναγνωστική ικανότητα είναι αποδεδειγμένη. Επίσης οι γλωσσικές δυσκολίες σχετίζονται και με διαταραχές στη συμπεριφορά.

Δυστυχώς, στη χώρα μας πολύ συχνά η πάθηση μπερδεύεται με τον αυτισμό, την ΔΕΠ-Υ, την δυσπραξία και τις Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, είναι πολύ πιθανό και συχνό το σύμπτωμα να μην δίνεται σημασία στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή παρά μόνον στην μαθησιακή καθαρά αποκατάσταση, κάτι που όταν γίνεται δυστυχώς δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η έγκυρη διάγνωση και σωστή παρέμβαση έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Μεγάλη σημασία έχει και η σε βάθος χρόνου διαχείριση των δυσκολιών στο σχολείο και στο σπίτι. Είναι υψίστης σημασίας όλοι οι επαγγελματίες να μπορούν να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά με SLI.

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών με SLI και μπορούν να βοηθηθούν στη διάγνωση, διαφοροδιάγνωση και «συμβουλευτική» των γονέων. Η αλήθεια είναι πως η αντιμετώπιση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (SLI) από την Δ/νική Ομάδα (Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Ειδ. Παιδαγωγός, Ψυχολόγος) είναι απαραίτητη για την σφαιρική αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων.

Στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στην Αθήνα (πληροφορίες στην Δ/νση http://www.proseggisi.gr/?p=12312), οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στα κάτωθι:

√   Η φύση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής και πως μπορεί να γίνει η ανίχνευσή της από όλους τους ειδικούς.

Διαφοροδιάγνωση από άλλες διαταραχές

Πιθανότητα διπλής διάγνωσης

Εκπαιδευτικές, κοινωνικο-συναισθηματικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο παιδί

Σχέση του SLI με τις δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή

Σύγκριση τυπικών και άτυπων κλινικών επικοινωνιακών σημείων

Διαφορά γλωσσικής καθυστέρησης και γλωσσικής διαταραχής