Ανακοινώσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ


ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

·Δυσκολία στην αφήγηση μικρών ιστοριών και στην σύνδεση προτάσεων

·Μικρές συχνά ελλιπείς προτάσεις στον προφορικό λόγο

·Φτωχό λεξιλόγιο στον προφορικό λόγο

·Κάποια λάθη στην χρήση χρόνων, ρηματικών καταλήξεων, άρθρων

·Αντιστοιχία λαθών και δυσκολιών σε προφορικό και γραπτό λόγο

·Δυσκολία στην κατανόηση παθητικής φωνής και σύνθετων προτάσεων σε γλωσσικά τεστ

·Μεγάλη διαφορά λεκτικών-πρακτικών σκορ με τα λεκτικά χαμηλότερα στα αναπτυξιακά τεστ

·Πιθανές φωνολογικές δυσκολίες που έχρηζαν παρέμβασης στην προσχολική ηλικία