Ανακοινώσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

-Νευρολόγος ή Ψυχίατρος
(έλεγχος πιθανής φαρμακευτικής αγωγής,αντιμετώπιση δευτερογενών δυσκολιών)

-Ψυχολόγος
(συναισθηματικές δυσκολίες διαχείρισης της πάθησης)

-Εργοθεραπευτής
(αύξηση της λειτουργικής επίδοσης του παιδιού)

-Ειδικός Παιδαγωγός
(βελτίωση τρόπου μελέτης)

-Λογοθεραπευτής
(δομή ομιλίας-λόγου, διατήρηση συζήτησης κλπ)

-Δάσκαλος στο σπίτι
(βοήθεια για πιο οργανωμένη μελέτη)

-Συμβουλευτική οικογένειας
(βοήθεια της οικογένειας διαχείρισης των δυσκολιών)