Ανακοινώσεις

«Εκπαίδευση – Εποπτεία Εργοθεραπευτών στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία διαρκείας 60 ωρών».

Ένας κύκλος που ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια και συνεχίζει ακόμη να εκπαιδεύει και να εποπτεύει επαγγελματίες Εργοθεραπευτές. Για άλλη μία χρονιά λοιπόν  διοργανώνεται Κύκλος Εκπαίδευσης και Εποπτείας Εργοθεραπευτών στη Παιδιατρική Εργοθεραπεία. Το πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο, περιλαμβάνει μία εκπαιδευτική – εποπτική συνάντηση κάθε μήνα.

Εισηγητής και υπεύθυνος του Κύκλου είναι ο Αλεξάνδρου Στράτος, Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής και Δ/ντής του Κέντρου Προσέγγιση.

Πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής μετεκπαίδευσης στην παιδιατρική Εργοθεραπεία που χωρίζεται σε τρεις κύκλους:

Κύκλος 1: Εκπαίδευση – εποπτεία πρώτου έτους (θεωρητικό – beginners):

Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα, ο κύκλος περιλαμβάνει 11 συναντήσεις – μαθήματα όπου γίνεται εκπαίδευση και εποπτεία στους βασικούς τομείς που παρεμβαίνει ο Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής με κύρια έμφαση στην θεωρία και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης σε κάθε πάθηση. Ημέρες Διεξαγωγής Σάββατο και Κυριακή πρωί. Διάρκεια 60 ώρες

Κύκλος 2: Εκπαίδευση – εποπτεία δεύτερου έτους (πρακτικό – advanced):

Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα, ο κύκλος περιλαμβάνει 11 συναντήσεις και απευθύνεται σε Εργοθεραπευτές που έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην θεωρία από τον κύκλο 1 ή αντίστοιχους αναγνωρισμένους κύκλους εκπαίδευσης Εργοθεραπευτών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο στήσιμο προγραμμάτων παρέμβασης μέσω εποπτείας περιστατικών, εργαστηρίων και κλινικής συλλογιστικής. Έτσι πια η εκπαίδευση μετατοπίζεται από την θεωρία στην πρακτική της αντιμετώπισης. Ημέρες Διεξαγωγής Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Διάρκεια 60 ώρες

Κύκλος 3: Εποπτεία ομάδας (πρακτικό – competent):

Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα, ο κύκλος περιλαμβάνει 10 συναντήσεις και απευθύνεται σε Εργοθεραπευτές που έχουν ήδη εκπαιδευτεί στους 2 πρώτους κύκλους εκπαίδευσης και εποπτείας Εργοθεραπευτών. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα περιστατικά τους και συζητούμε επί αυτών και όποιων άλλων ζητημάτων άπτονται της Εργοθεραπευτικής εφαρμογής. Ημέρα Διεξαγωγής Πέμπτη πρωί. Διάρκεια 60 ώρες

Δικαίωμα συμμετοχής στους 2 πρώτους κύκλους έχουν μόνο τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι Εργοθεραπευτές. Στον 3ο κύκλο, Εργοθεραπευτές με 4ετή εμπειρία στην Αναπτυξιακή Εργοθεραπεία και έχουν πιστοποίηση στην παρακολούθηση των 2 πρώτων κύκλων.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Οι Κύκλοι θα πραγματοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο μας στον Νέο Κόσμο (Καπ. Ρεμπέλου 1 και Φραντζή).

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση για το πρώτο έτος (beginners) και το δεύτερο (advanced) σε μορφή word πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής για το πρώτο έτος (beginners) και το δεύτερο (advanced) (μορφή word) πατήστε εδώ