Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ένα καταπληκτικό βίντεο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα βρείτε με Ελληνικούς υποτίτλους στην Διεύθυνση

http://dotsub.com/view/58707cf2-f861-46dd-95c3-62020b4ec8c8