Ανακοινώσεις

Εκτελεστική Λειτουργικότητα. Τι είναι, πού βοηθάει το παιδί, χαρακτηριστικά δυσκολιών

1.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Αναστολή απόκρισης   

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ σκεφτεί πριν να δράσει     

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Δρα μη κατάλληλα και απερίσκεπτα και μπορεί να κάνει επικίνδυνα πράγματα

2.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Συναισθηματικός έλεγχος

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ κρατάει τα συναισθήματά του σε έλεγχο 

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ:Συχνά υπεραντιδρά και δυσκολεύεται με την κριτική και να ηρεμήσει όταν κάτι πάει στραβά

3.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ:Ευελιξία σκέψης   

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ προσαρμόζεται σε κάτι απρόσμενο

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Δεν έχει ευελιξία και ταράζεται εάν του ζητηθεί να σκεφτεί κάτι υπό άλλη οπτική γωνία

4.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Αναβολή ικανοποίησης   

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ αναμένει για κάτι ευχάριστο συνεχίζοντας την εργασία του απερίσπαστο              ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Αδημονεί για κάτι ευχάριστο που αναμένει και αποδιοργανώνεται ή θυμώνει

5.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Εργαζόμενη μνήμη

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ κρατά στο μυαλό τις πληροφορίες

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Δυσκολεύεται να θυμηθεί οδηγίες ακόμη και εάν τις έχουμε δώσει γραπτά ή τις υπενθυμίζουμε συνεχώς

6.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Ιεράρχηση

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ αποφασίσει ένα στόχο και να οργανώσει τρόπο να το συναντήσει

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Δυσκολεύεται να βρει το σημαντικό σε μία απαίτηση για να ξέρει πού να στείλει την προσοχή του

7.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Οργάνωση προσοχής   

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ μένει συγκεντρωμένο σε δραστηριότητες φυσικά και νοητικά   

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Χάνει τη σκέψη του και διασπάται με παράλληλα  ερεθίσματα του περιβάλλοντος

8.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός     

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ αποφασίσει ένα στόχο και να οργανώσει τρόπο να το συναντήσει       

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Δυσκολεύεται να βρει πώς να επιλύσει μια δυσκολία ιδίως σε νεωτερισμό

9.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Αυτοέλεγχος – Αυτοεπιτήτρηση

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ αξιολογεί πώς τα πηγαίνει στη δραστηριότητα 

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Ταράζεται με έναν κακό βαθμό ή μία αρνητική ανατροφοδότηση

10.ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Αρχή δράσης     

ΒΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ φτιάξει τη δράση και να ξεκινήσει

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Μπορεί να παγώνει επειδή δεν έχει ιδέα από πού να ξεκινήσει

πηγή:

Executive Function Skills Cheat Sheet (Updated)