Ανακοινώσεις

Εντατικό πρόγραμμα Ομαδικής Συνεργασίας για παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν. Περίοδος 2016-2017

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε το:

1ο Εντατικό πρόγραμμα Ομαδικής Συνεργασίας για παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν.

Αφορά σε παιδιά ενταγμένα στην δημοτική εκπαιδευτική βαθμίδα τα οποία έχουν φροντιστεί θεραπευτικά σε επίπεδο ατομικής παρέμβασης. Ο σκοπός του προγράμματος είναι πολυδιάστατος και συνοπτικά θα μπορούσε να περιγραφεί ως μία μοναδική ευκαιρία για:

Να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν παιδιά τα οποία βιώνουν το φαινόμενο του τραυλισμού στην καθημερινή τους επικοινωνία. Να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους από την μέχρι τώρα θεραπευτική τους πορεία.

Συγκεκριμένα, να επικοινωνήσουν τις χρήσιμες και λιγότερο χρήσιμες τεχνικές στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί, να πειραματιστούν με νέες θεραπευτικές τεχνικές σε γνωστά και σε νέα πλαίσια επικοινωνίας, να παρουσιάσουν την δική τους ανεπανάληπτη βιωματική εμπειρία τραυλισμού ενώπιον άλλων, να εξερευνήσουν τις πτυχές του τραυλισμού σε μεγαλύτερο βάθος (σε τομείς φυσιολογίας, ψυχολογίας, γνωστικών πεποιθήσεων, κοινωνικού πλαισίου), να γνωρίσουν τις επικοινωνιακές δυνατότητες τους εκτενέστερα και να τις δοκιμάσουν ρεαλιστικά, να γενικεύσουν εκτός προστατευμένου θεραπευτικού πλαισίου τα θεραπευτικά τους ¨εργαλεία¨, να γνωρίσουν εφήβους και νεαρούς ενήλικες με τραυλισμό.

Επιπρόσθετα θα παίξουμε συναγωνιστικά, συνεργατικά παιχνίδια σε υπό-ομαδικό και ομαδικό επίπεδο. Θα καταπιαστούμε με υλικά και δραστηριότητες που απαιτούν αμοιβαιότητα, θάρρος, τόλμη, συντροφικότητα. Θα αστειευτούμε, θα εκφραστούμε πολυδιάστατα (λεκτικά και μη λεκτικά) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός αυθεντικού συλλογικού δεσμού μεταξύ των παιδιών σε πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης στην πορεία διαχείρισης του τραυλισμού τους.

Η ομαδική συνεργασία θα έχει συνολική διάρκεια εννέα ημερών (χωρισμένων σε τρία τριήμερα- συνολικά 39 ωρών) και θα πραγματοποιηθεί υπό τον συντονισμό δύο εξειδικευμένων Λογοθεραπευτών σε διαταραχές ροής ομιλίας (Μαρτίνης Ι. & Νταλοπούλου Ε.).

Τα φετινό τμήμα έχει συμπληρωθεί μπορεί να έχει συμπληρωθεί αλλά πάραυτα θα χαρούμε να γνωριστούμε προσωπικά και να αξιολογήσουμε τα παιδιά και τους γονείς τους οι οποίοι θα επιθυμούσαν την ένταξη τους μελλοντικά σε μία νέα ομάδα.

εκ μέρους της εταιρείας ¨Προσέγγιση Παιδιού, Εφήβου & Οικογένειας¨

με εκτίμηση,

Μαρτίνης  Γιάννης

MSc. SLT, European Fluency Specialist, IFAm