Ανακοινώσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «Γράψιμο-Γραφή-Γραπτή Επίδοση» (2016)

Δημιουργός: Αλεξάνδρου Στράτος. Δ/ντής Προσέγγισης

Το «Έντυπο Αξιολόγησης Γραπτής Απόδοσης Παιδιών Δημοτικού Σχολείου», πρόκειται στην ουσία για μία μελέτη των μηχανισμών χρήσης των εργαλείων γραφής και της ίδιας της γραπτής επίδοσης παιδιών Δημοτικού Σχολείου.

Εξετάζει τόσο τα κινητικά πρότυπα όσο και τα πρότυπα γραφής και γραφοκινητικότητας των παιδιών Δημοτικού Σχολείου.

Χωρίζεται σε 25 ερωτήσεις τονικο-φασικών προτύπων (ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ) γραψίματος και 25 ερωτήσεις ποιότητας γραφομένων (ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ) – γραπτού λόγου.

Πρόκειται λοιπόν για μία εκτενή κλινική παρατήρηση των δεξιοτήτων γραφοκινητικότητας και γραφής του παιδιού, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρειαστούν για τον σχεδιασμό του προγράμματος αντιμετώπισης.

Το παρόν χορηγείται από Εργοθεραπευτές που έχουν πιστοποιημένα εκπαιδευτεί στην Αντιμετώπιση της Δυσγραφίας στο αντίστοιχο Σεμινάριο Εξειδίκευσης από τον κο Αλεξάνδρου (για πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τα «Σεμινάρια Κέντρου», καθώς και άλλες αντίστοιχες ανακοινώσεις).

Χορηγείται μαζί και με άλλα τεστ διερεύνησης κινητικού και οπτικοκινητικού συντονισμού (SPM, DTVP-3, ABC Movement Test, A. J. Ayres Clinical Observations, INPP Developmental Screening Test κλπ)