Ανακοινώσεις

Εργαστήριο : Αξιολόγηση & Θεραπευτική υποστήριξη παιδιών σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκπαιδευτικό Τμήμα Κέντρου ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εισηγητής: Μαρτίνης Γιάννης, MSc. Λογοθεραπευτής, εξειδικευμένος θεραπευτής Ροής Ομιλίας, IFAm.

Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ημέρες τον Μάρτιο ( 29-30-31/03) + 1 ημέρα τον Ιούνιο  (17/06) 2019

Ώρες διεξαγωγής: 

29 Μαρτίου: 9.30-13.30

30 Μαρτίου: 9.30-16.30

31 Μαρτίου: 9.30-16:30

17 Ιουνίου: 9.30-13:30

Περιγραφή εργαστηρίου:

Πρόκειται για εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

-το πρώτο εκπαιδευτικό στάδιο: 3 ημέρες (29-30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

-το δεύτερο εκπαιδευτικό στάδιο: 1 ημέρα (17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

Τα παιδιά που τραυλίζουν (ΠΠΤ) στη σχολική ηλικία διάγουν μία κομβικής σημασίας περίοδο ως προς το πώς αντιλαμβάνονται την δυσροή στην ομιλία τους. Στη σχολική ηλικία τα παιδιά διαθέτουν ήδη αρκετή εμπειρία ως ομιλητές και επιχειρούν καθημερινά να διαχειριστούν είτε μόνα τους είτε με θεραπευτική υποστήριξη τον Τραυλισμό τους.

Ο Λογοθεραπευτής καλείται να συμβάλει ούτως ώστε:

  • το παιδί και η οικογένεια να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του φαινομένου,
  • να διαχειριστούν την επίμονη, ανθεκτική εκδοχή του αλλά και
  • να αναζητήσουν ρεαλιστικούς, εξατομικευμένους, αποτελεσματικούς στόχους θεραπείας.

Η παρέμβαση του Λογοθεραπευτή στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διαφέρει, παρότι παραμένει εξίσου απαιτητική και πολυδιάστατη συγκριτικά με την παρέμβαση σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Πλέον προκύπτει ανάγκη  για αμεσότερη παρέμβαση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του παιδιού σε κάθε πλαίσιο επικοινωνίας όπου συμμετέχει. Παράλληλα είναι απαραίτητη και η συμβουλευτική υποστήριξη προς την οικογένεια ούτως ώστε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της σχολικής ηλικίας του παιδιού και να το υποστηρίξει με σεβασμό, υπομονή και αυτοπεποίθηση.

 Η αξιολόγηση της βαρύτητας του Τραυλισμού κάθε παιδιού μέσω της χρησιμοποίησης διαγνωστικών εργαλείων συμβατών με το μοντέλο της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας (ICF) για τον Τραυλισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) αποτελεί τον πρώτο βασικό στόχο του εργαστηρίου. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την διαδικασία αξιολόγησης καθώς και ο σχεδιασμός εξατομικευμένης θεραπευτικής υποστήριξης για τα παιδιά και την οικογένεια τους, αποτελούν τον δεύτερο βασικό στόχο του εργαστηρίου.

 Θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής μεθόδων Μορφοποίησης Ροής ομιλίας, Τροποποίησης Τραυλισμού, Θεραπείας Μείωσης των Αποφυγών (Avoidance Reduction Therapy-ΑCT), Θεραπείας Εστιασμένης στη Λύση (Solution Focused Therapy-SFT), Γνωσιακής Θεραπείας Συμπεριφοράς (Cognitive Behavior Therapy), Coaching καθώς και χρήσιμα εργαλεία υποστήριξης της προσπάθειας εξατομίκευσης του πλάνου θεραπείας μας.

 Η εκπαίδευση και ενθάρρυνση των συναδέλφων για ενεργή συνεργασία με τους γονείς κάθε παιδιού σε διαφορετική βάση από ότι προβλέπεται στην προσχολική ηλικία αποτελεί τον τρίτο στόχο του εργαστηρίου.

Το πλάνο θεραπευτικής υποστήριξης παρουσιάζεται αρχικά σε επίπεδο θεραπευτή-παιδιού, δευτερευόντως σε υπό-ομαδική συνεργασία και εν τέλει σε ομάδα παιδιών που τραυλίζουν. Η παρέμβαση μας περιλαμβάνει συνεδρίες τόσο εντός της κλινικής αίθουσας όσο και εκτός της κλινικής αίθουσας. Παράλληλα διεξάγονται και τακτικές συνεδρίες συμβουλευτικής φροντίδας και εκπαίδευσης των γονέων.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ