Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αισθητηριακή δίαιτα
Προσαρμογή οδηγιών στο προφίλ λειτουργικότητας και μάθησης του παιδιού για την δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος

Βελτίωση θέσεων εργασίας
Εκπαίδευση στις θέσεις συνεργασία του παιδιού με στόχο την μεταβίβαση στην ανώτερη λειτουργική θέση συνεργασίας “brain power”

Δημιουργία κινητοποίησης
Αύξηση κινήτρων, μείωση αισθημάτων ματαίωσης, αναγνώριση ικανοτήτων

Ικανότητα ολοκλήρωσης παιχνιδιού
Αύξηση ικανότητας ολοκλήρωσης αρχικά σε δραστηριότητες που έχουν υψηλό ενδιαφέρον για το παιδί

Ικανότητα εναλλαγής προσοχής
Ενασχόληση – έλεγχος δύο παράλληλων δραστηριοτήτων. Ικανότητα γρήγορης εναλλαγής προσοχής (“shifting attention”) για την εκτέλεση πολλαπλής απαίτησης δραστηριότητας

Χρονισμός
Αύξηση επιπέδου διέγερσης για να γίνει κάτι σε συγκεκριμένο χρόνο, αναχαίτιση παρορμητικής αντίδρασης

Λειτουργικότητα
Αύξηση δόμησης τρόπου λειτουργίας στην καθημερινή διαβίωση, προγραμματισμός, διευθέτηση χρόνου κλπ

Αύξηση οργάνωσης κίνησης στον χώρο
Πιο ελεγχόμενος βιωματικός προσανατολισμός στον χώρο λειτουργίας, σειροθέτηση κλπ

Οργάνωση αδρής κίνησης
Ασκήσεις δόμησης λειτουργίας αδρής κινητοποίησης και συντονισμού

Οργάνωση λεπτής κίνησης
Προγραφή / γραφή, χρήση εργαλείων, βελτίωση εκτελεστικότητας

Ασκήσεις βελτίωσης της αισθητηριακής αντιληπτικότητας
Μείωση διατ/χών ρύθμισης, ασκήσεις βρεγματικών λοβών, προσαρμογές αισθητηριακής καταγραφής

Οπτική επεξεργασία
Ασκήσεις που άπτονται στην οργάνωση των τομέων οπτικής αντιληπτικότητας

Ασκήσεις πράξης
Κύρια στον τομέα ιδεασμού και σχεδιασμού – ανάλυση παραγόντων για βελτίωση ποιότητας λειτουργίας, εναλλακτικά πλάνα, επίλυση προβλημάτων

Ομαδικές δραστηριότητες
Αύξηση επιπέδου λειτουργίας και εφαρμογής προφίλ μάθησης σε ανώτερου επιπέδου απαίτησης περιβάλλον, ακολουθία κανόνων και δομών παιχνιδιού