Ανακοινώσεις

ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1. WOMB ( θέση μήτρας)

(Εναγκαλισμός του παιδιού, απτική πίεση του, κάμψη σώματος)

Ο θεραπευτής εκτελεί συχνά την ενέργεια μαζί με το παιδί ή του δίνει ένα προστατευμένο περιβάλλον για να οργανώνεται καλύτερα. Υπάρχει απτική επαφή.

2. MOTHER (θέση μητέρας)

(Ο θεραπευτής με το παιδί πρόσωπο με πρόσωπο, 20-30 cm απόσταση, σωματική επαφή και βοήθεια εάν χρειαστεί, προφορικές οδηγίες «πχ δες με πώς το κάνω»).

Ο θεραπευτής επιβλέπει την εργασία του παιδιού χρησιμοποιώντας ατομική ενίσχυση του, προφορικές οδηγίες και κοντινή εποπτεία.

3. KID POWER (θέσης παιδικής δυναμικής)

(Το παιδί προσπαθεί νέα κινητικά πράγματα, κινητική δραστηριότητα, εξερεύνηση-εφευρετικότητα, ο θεραπευτής σε κοντινή απόσταση, «δες με»).

Το παιδί εκτελεί ανεξάρτητα κινητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υποκινούμενες και ελεγχόμενες από το ίδιο (πχ ελεύθερο παιχνίδι, παιχνίδι στην Παιδική χαρά κλπ). Ο θεραπευτής βρίσκεται σε μακρυνή εποπτεία (πχ σε ένα κάθισμα λίγο μακρυά)

4. BRAIN POWER (θέση νοητικής δυναμικής)

(Οδηγίες του θεραπευτή από μακριά, εμφανώς λιγότερη ανάγκη του παιδιού για κινητική δραστηριότητα, ικανότητα αυτόνομης εργασίας)

Το παιδί εργάζεται ανεξάρτητα από τον θεραπευτή (ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση), κάνοντας ανεξάρτητη εργασία και έχοντας την δυνατότητα να την εποπτεύσει μόνο του. Είναι η θέση που χρησιμοποιεί το παιδί στο Σχολείο και το Νηπιαγωγείο όταν εργάζεται ανεξάρτητα σε δοθείσα άσκηση με τον εκπαιδευτικό μακρυά του να εποπτεύει όλη την Τάξη και όχι το παιδί προσωπικά

ΠΗΓΗ: «HOW DOES YOUR ENGINE RUN». HELLEN SHELLENBERGER