Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ

Τίτλος πρωτοτύπου: “Understanding the Neurobiological Basis of ADHD”

http://www.ΔΕΠ-Υandyou.com/hcp/neurobehavioral-disorder.aspx

Μετάφραση, επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ.

Αλλαγμένη δομή του εγκεφάλου Εντός του προμετωπιαίου φλοιού

Η τρέχουσα κατανόηση της νευροβιολογίας της ΔΕΠ-Υ, υποδηλώνει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ δομικών διαφορών στον προμετωπιαίο φλοιό και τα 3 βασικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ.

Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες δείχνουν ότι τα ελλείμματα ή απορρύθμιση σε 3 διαφορετικές υποπεριοχές του προμετωπιαίου φλοιού μπορεί να οδηγούν στο φάσμα των συμπτωμάτων ΔΕΠ-Υ.

• Η ραχιο- πλευρική περιοχή στο  προμετωπιαίο φλοιό ρυθμίζει τηνπροσοχή. Η δυσκολία σε αυτή την περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής και την αποδιοργάνωση.
• Η δεξιά κάτω περιοχή στο  προμετωπιαίο φλοιό ρυθμίζει τησυμπεριφορά. Η δυσκολία σε αυτή την περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας.
• Η μεσοκοιλιακή προμετωπιαία περιοχή ρυθμίζει τις συναισθηματικές αντιδράσεις. . Η δυσκολία σε αυτή την περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα αυξημένου θυμού, λύπης ή απογοήτευσης.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τα μειωμένα νευρωνικά δίκτυα που αφορούν τον προμετωπιαίο φλοιό μπορεί να σχετίζεται με τα συμπτώματα που εκδηλώνονται σε ασθενείς με ΔΕΠΥ.

Τα προμετωπιαία φλοιά δίκτυα που δείχνουν να δυσλειτουργούν στη ΔΕΠ-Υ περιλαμβάνουν:

Δίκτυα προσοχής– Έχει αποδειχθεί μέσα από λειτουργικές νευροαπεικονιστικές μελέτες σε ασθενείς με ΔΕΠ-Υ διαταραγμένη ενεργοποίηση των δικτύων προσοχής εντός του προμετωπιαίου φλοιού και άλλες περιοχές του εγκεφάλου που η λειτουργία τους συνδέεται με αυτά.

Δίκτυα ελέγχου αναστολής – Έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς με ΔΕΠ-Υ διαταραχές στη ρύθιση της λειτουργίας των δικτύων του προμετωπιαίου φλοιού και άλλων κέντρων του εγκεφάλου που σχετίζονται με την λειτουργία ελέγχου αναστολής.

Οι Παρεκκλίσεις της νευροδιαβιβαστικής  απελευθέρωσης ενδέχεται να επηρεάσει την Προμετωπιαία Λειτουργία.

Εκτός από τα ελλείμματα στον προμετωπιαίο φλοιό και τα συναφή δίκτυα, η έρευνα που διεξάγεται σε ζώα δείχνει ότι τα ακατάλληλα επίπεδα νευροδιαβιβαστών μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη προμετωπιαία λειτουργία.

Τα δίκτυα που συνδέουν τον προμετωπιαίο φλοιό με άλλα μέρη του εγκεφάλου εξαρτώνται από το  νευροχημικό περιβάλλον τους. Δύο νευροδιαβιβαστές, ηντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη, παίζουν ένα κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού.

• ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ: Οι δράσεις της είναι παρόμοιες με αυτές της αδρεναλίνης. Αλληλεπιδρά στους αδρενεργικούς υποδοχείς. Ενισχύει τη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού, αυξάνοντας τα κατάλληλα σήματα. Διεγείρει μετασυναπτικούς υποδοχείς για να ενισχύσει κατάλληλες δικτυακές συνδέσεις και επιτρέπει στα δίκτυα να είναι «πυροδοτημένα» για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

•ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ:  Ως νευροδιαβιβαστής, η ντοπαμίνη έχει την ιδιότητα να μεταφέρει μηνύματα από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο προκαλώντας ικανοποίηση, ευχαρίστηση και ευφορία. Βελτιώνει τη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού με το να μειώνει τον μη κατάλληλο «θόρυβο» («παρασιτικά ερεθίσματα»). Η ντοπαμίνη διεγείρει μετασυναπτικούς υποδοχείς που δρουν για να καταστείλουν τις κυτταρικές εισόδους που είναι άσχετες με τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Ακόμα και μικρές αλλαγές στα επίπεδα ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης μπορεί να επιφέρουν πολύ σημαντικές επιδράσεις στη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού. Τα ανεπαρκή επίπεδα νορεπινεφρίνης και ντοπαμίνης, επηρεάζουν τη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού και έχουν άμεσα συσχετιστεί με συμπτώματα της ΔΕΠΥ.