Ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
ΠΗΓΗ: AMERICAN AUTISTIC SOCIETY WWW.AUTISM-SOCIETY. ORG

Ενώ η κατανόηση του αυτισμού έχει προχωρήσει πάρα πολύ από τότε που πρωτο-περιγράφηκε από τον Dr.Leo Kanner το 1943, οι περισσότεροι άνθρωποι-περιλαμβάνοντας και πολλούς ειδικούς υγείας, εκπαιδευτικούς και άλλα συναφή επαγγέλματα- δεν γνωρίζουν πώς επιδρά ο αυτισμός στους ανθρώπους και πώς μπορούν να εργαστούν με άτομα με αυτισμό. Σε αντίθεση με τα πιστεύω της κοινής γνώμης, πολλά παιδιά και ενήλικες με αυτισμό μπορεί να κάνουν βλεμματική επαφή, να δείχνουν επίδραση σε καταστάσεις και ανθρώπους, να χαμογελούν και να γελούν και να δείχνουν μία ποικιλία από άλλα συναισθήματα, παρ’ότι σε διαφορετικό βαθμό. Όπως και τα άλλα παιδιά, ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με παθητικό αλλά και με ενεργητικό τρόπο.Ο αυτισμός είναι μία φασματική διαταραχή. Τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορεί να παρουσιάζονται σε μία ποικιλία συνδυασμών, από μέτρια μέχρι σοβαρά. Παρ’ότι ο αυτισμός έχει αποσαφηνιστεί βάσει συγκεκριμένης ομάδας συμπεριφορών, τα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί να εκδηλώνουν κάθε συνδυασμό από αυτές τις συμπεριφορές σε διαφορετικό βαθμό και σοβαρότητα. Δύο παιδιά με ακριβώς την ίδια διάγνωση μπορεί να αντιδρούν πολύ διαφορετικά από το άλλο και να έχουν μεγάλη ποικιλία στις ικανότητές τους.

Οι γονείς μπορεί να ακούν διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα παιδιά με αυτό το φάσμα, όπως αυτιστικόμορφα, αυτιστικές τάσεις, αυτιστικό φάσμα, υψηλά λειτουργικός ή χαμηλά λειτουργικός αυτισμός, ικανότερος ή λιγότερο ικανός.

Πιο σημαντικό από τον όρο που θα χρησιμοποιηθεί για να το κατανοήσουμε, όποια και αν είναι η διάγνωση, είναι ότι τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να μάθουν και να λειτουργήσουν παραγωγικά και να δείξουν βελτίωση με την κατάλληλη εκπαίδευση και θεραπεία.

Κάθε άτομο με αυτισμό είναι ένα άτομο και όπως όλα τα άτομα έχει μία μοναδική προσωπικότητα και συνδυασμό χαρακτηριστικών. Κάποια άτομα με μέτρια διαταραχή μπορεί να εμφανίσουν μόνο ελάχιστες καθυστερήσεις στην γλώσσα και περισσότερο δυναμικό με τις κοινωνικές δεξιότητες. Το άτομο μπορεί να έχει δυσκολία να αρχίσει και/ή να διατηρήσει μία συζήτηση. Η επικοινωνία συχνά περιγράφεται σαν να μιλά απέναντι στους άλλους και όχι σε άλλους (για παράδειγμα, μονόλογος σε ένα αγαπημένο θέμα που συνεχίζει παρά την προσπάθεια των άλλων να σχολιάσουν κάτι σε αυτό).


Οι άνθρωποι με αυτισμό προωθούν τις πληροφορίες και αντιδρούν σε αυτές με μοναδικό τρόπο. Σε μερικές περιπτώσεις, επιθετική ή/και αυτοτραυματιστική συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί επίσης να εμφανίσουν κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

·Επιμονή στα ίδια, αντίσταση στις αλλαγές

·Δυσκολία στην έκφραση αναγκών, χρησιμοποιεί γκριμάτσες ή δείχνει αντί να χρησιμοποιήσει λέξεις

·Επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις αντί για την φυσιολογική, ανταποκριτική γλώσσα

·Γελά, κλαίει, δείχνει άγχος για λόγους όχι εμφανείς για τους άλλους

·Προτιμά να είναι μόνο του, συμπεριφορά απομόνωσης

·Έχει εκρήξεις θυμού

·Έχει δυσκολία να αναμιχθεί με άλλα άτομα

·Μπορεί να μην θέλει να αγκαλιάζει ή να το αγκαλιάζουν

·Μικρή ή καθόλου βλεμματική επαφή

·Δεν ανταποκρίνεται σε φυσικές εκπαιδευτικές μεθόδους

·Επίμονο παράξενο παιχνίδι

·Στριφογυρίζει αντικείμενα

·Μη κατάλληλες προσκολλήσεις σε αντικείμενα

·Εμφανίζει υπερ ή υπο-ευαισθησία στον πόνο

·Όχι πραγματικός φόβος για τον κίνδυνο

·Αξιοσημείωτη φυσική υπερ-δραστηριότητα ή υπερβολική υπο-δραστηριότητα

·Άνισες δραστηριότητες αδρής/λεπτής κίνησης

·Μη ανταπόκριση σε λεκτικά δεδομένα, αντιδρά σαν να είναι κωφό παρ’ότι τα τεστ ακοής είναι φυσιολογικά

Για τους περισσότερους από εμάς, ο ολοκλήρωση των αισθήσεών μας μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτό που ερχόμαστε σε εμπειρία. Για παράδειγμα, οι αισθήσεις μας της αφής, οσμής και γεύσης εργάζονται μαζί στην εμπειρία του να φάμε ένα φρέσκο ροδάκινο: η αίσθηση του χνουδιού του ροδάκινου ενώ το παίρνουμε, η γλυκιά μυρωδιά του καθώς το φέρνουμε στο στόμα μας και οι χυμοί που τρέχουν στο πρόσωπό μας καθώς το δαγκώνουμε.

Για τα παιδιά με αυτισμό, είναι κοινά τα προβλήματα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Οι αισθήσεις τους μπορεί να είναι υπερ ή υπο-λειτουργικές. Το χνούδι του ροδάκινου μπορεί πραγματικά να εκληφθεί ως επώδυνο, η μυρωδιά μπορεί να προκαλέσει στο παιδί εμετό. Κάποια παιδιά με αυτισμό είναι ιδιόμορφα ευαίσθητα σε ήχους, βρίσκοντας ακόμα και τους πιο καθημερινούς ήχους επώδυνους.

Πολλοί ειδικοί αισθάνονται ότι πολλές από τις τυπικές αυτιστικές συμπεριφορές είναι ουσιαστικά απόρροια διαταραχών αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Υπάρχουν πολλοί μύθοι και παρανοήσεις γύρω από τον αυτισμό. Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, πολλά αυτιστικά παιδιά κάνουν βλεμματική επαφή, μπορεί απλά αυτή να είναι μικρότερη ή διαφορετική από ένα μη αυτιστικό παιδί. Πολλά παιδιά με αυτισμό μπορεί να αναπτύξουν καλή λειτουργική ομιλία και άλλα μπορεί να αναπτύξουν κάποιους τύπους επικοινωνίας όπως η νοηματική ή με την χρήση εικόνων. Τα παιδιά δεν «ξεπερνούν» τον αυτισμό, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να μειωθούν καθώς το παιδί μεγαλώνει και λαμβάνει θεραπεία. Ένας από τους πιο καταστροφικούς μύθους γύρω από τα αυτιστικά παιδιά είναι ότι δεν δείχνουν προσοχή. Εάν ο αισθητηριακός ερεθισμός προωθηθεί διαφορετικά σε κάποια παιδιά με αυτισμό, μπορούν και πραγματικά δείχνουν προσοχή. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να κάνουν υπομονή, να αποδεχθούν τις δυσκολίες του παιδιού τους και να αγαπήσουν στους τρόπ

ους λειτουργίας του παιδιού τους.