Ανακοινώσεις

Μένω ασφαλής : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ

 

Κατανοώντας ότι ο χρόνος που τα παιδιά έχουν παραμείνει χωρίς δια ζώσης θεραπευτική επιβοήθηση είναι εκτεταμένος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Μετά από δίμηνη αναστολή λειτουργίας των Κέντρων μας, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, έχουμε ξεκινήσει την παροχή θεραπευτικών.

Η Θεραπευτική μας Ομάδα βρίσκεται στη διάθεση των γονέων και των ωφελούμενων παιδιών και εφήβων.  Φυσικά, η λειτουργία του Κέντρου έχει αυστηρή εναρμόνιση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των αποφάσεων των Συλλογικών οργάνων των Α΄ Βάθμιων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και λοιπών Επιστημονικών  Φορέων για τη διαφύλαξη της υγείας σε όλους !

Για το λόγο αυτό, έχουμε δημιουργήσει έναν λεπτομερή Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου μας (για το μήνα Μάιο) και έχουμε προσαρμόσει κατάλληλα τους χώρους.

Επιπρόσθετα –και σεβόμενοι την πραγματικότητα στο θέμα της Δημόσιας Υγείας- πρέπει να επισημανθούν τα εξής :

(α). Αποφυγή από τους γονείς στη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για να φέρουν το ωφελούμενο παιδί τους στους θεραπευτικούς χώρους κυρίως το πρώτο διάστημα που δεν ξέρουμε εάν το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, της εκπαίδευσης και των λοιπών παροχών θα επιφέρει αύξηση της πανδημίας.

(β). Εάν το παιδί ανήκει σε ευπαθείς ομάδες (αναπνευστικές, καρδιολογικές κλπ δυσκολίες), συστήνεται επιτακτικά η χρήση προγραμμάτων τηλέ-υγείας (υπηρεσία που θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται από τους θεραπευτές του Κέντρου μας)

(γ). Οι θεραπευτές θα συζητήσουν με τους γονείς των ωφελούμενων παιδιών τον πιθανό τρόπο επιβοήθησης που θα ήταν ο καλύτερος για την ψυχική υγεία και τη αναπτυξιακή επιβοήθηση του παιδιού, του εφήβου και των γονέων

Οι καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες και οι συνθήκες προφύλαξης της ατομικής και κοινοτικής υγιεινής πολύ αυστηρές. Είναι αλήθεια πως οι ειδικές θεραπείες μπαίνουν σε νέες συνθήκες και όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές (μάσκες, ασπίδες προσώπου, προσαρμογές προγραμμάτων, θεσμοθέτηση κενών ανάμεσα σε κάθε θεραπευτική συνεδρία, αυξημένη χρήση απολύμανσης, διαφοροποίηση συνεργασίας με γονείς – συνοδούς, νέοι τρόποι κοινωνικής διαντίδρασης με τα παιδιά κλπ).

Πάντα με σεβασμό στην ατομική και τη συλλογική ευθύνη για τα παιδιά μας, εμάς τους ιδίους και τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Γιατί θέλουμε να είμαστε μέρος της λογικής λύσης και όχι μέρος του παράλογου προβλήματος

Σας ευχαριστούμε πολύ