Ανακοινώσεις

ΛΙΜΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

 
ΑΥΤΙΣΜΟΣ & ΤΟ ΛΙΜΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(Stephen M. Edelson, Ph. D. Κέντρο μελέτης του Αυτισμού, SALEM, OREGON.)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Τα τελευταία 15 χρόνια έχει δοθεί τεράστια έμφαση στην νευρολογική έρευνα για τις πιθανές νευρολογικές βλάβες των αυτιστικών ατόμων.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνει δυσλειτουργίες και πιθανές καταστροφές στο λιμπικό σύστημα, ειδικά στην αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο. Οι Dr. Margaret Baumnan και Dr. Thomas Kemper βρήκαν πυκνό συνωστισμό νευρώνων στην αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο ατόμων με αυτισμό. Επιπρόσθετα, σημειώνουν ότι αυτοί οι νευρώνες είναι μικρότεροι από ότι στα φυσιολογικά άτομα και ανενεργοί. Η καταστροφή σε αυτές τις περιοχές δείχνει να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας περιόδου της ανάπτυξης και κυρίως κατά το 3ο τρίμηνο της ενδομητρίου ζωής (6ο-9ο μήνα).

Με βάση την θεώρηση ότι αυτά τα δύο συστήματα (αμυγδαλή, ιππόκαμπος) είναι υπεύθυνα για την συναισθηματική σταθερότητα και την καταγραφή της νέας μάθησης, εξηγούνται πολλές από τις συμπεριφορές που εμφανίζουν τα αυτιστικά παιδιά και ενήλικες.

Η αμυγδαλή ελέγχει την επιθετικότητά μας και τα συναισθήματα. Πειράματα έχουν επίσης δείξει ότι όταν η αμυγδαλή έχει μετακινηθεί ή καταστραφεί, τα ζώα εμφανίζουν παρόμοιες συμπεριφορές με τους αυτιστικούς, όπως στην κοινωνική συναλλαγή, εμμονές και δυσκολία στην κρίση νέων γεγονότων ή καταστάσεων.Πολλοί αυτιστικοί είναι επιθετικοί εναντίον του εαυτού τους ή σε άλλους ή αντίστροφα υπερβολικά παθητικοί. Επιπλέον τα αυτιστικά παιδιά και ενήλικες συχνά εμφανίζουν έλλειψη συναισθήματος ή επίπεδο συναίσθημα. Επίσης, η αμυγδαλή είναι υπεύθυνη για την ρύθμιση ενός πλήθους αισθητηριακών ερεθισμών, όπως ο ήχος, τα οπτικά ερεθίσματα και οι οσμές. Ξέρουμε ότι οι αυτιστικοί έχουν συχνά προβλήματα με καθεμία από αυτές τις αισθήσεις.

Ο ιππόκαμπος δείχνει να είναι κύρια υπεύθυνος για την μάθηση και τη μνήμη. Η καταστροφή ή μετακίνηση του ιππόκαμπου θα οδηγήσει σε ανικανότητα αποθήκευσης νέων πληροφοριών στη μνήμη. Όταν ο ιππόκαμπος έχει καταστραφεί ή μετακινηθεί, τα ζώα θα εμφανίσουν στερεοτυπικές αυτό-ερεθιστικές συμπεριφορές και υπερκινητικότητα (αντίστοιχες συμπεριφορές με τον αυτισμό).Ο Dr. Rimland είχε αναπτύξει τη θεωρία ότι τα αυτιστικά παιδιά είχαν δυσκολία να σχετίσουν νέες πληροφορίες σε προγενέστερα αποθηκευμένες πληροφορίες.

Παρότι μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε την σχέση μεταξύ του λιμπικού συστήματος και της αυτιστικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλά από αυτά που γνωρίζουμε έρχονται από πειράματα με ζώα που είχαν καταστραφεί ή αφαιρεθεί περιοχές του λιμπικού συστήματος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην γενίκευση των ευρημάτων από τα ζώα στους αυτιστικούς. Όμως, ο αλληλοσυσχετισμός μεταξύ των συμπεριφορών που εμφανίζονται στον Αυτισμό και αυτών που ξέρουμε για το λιμπικό σύστημα, είναι πραγματικά εμφανέστατος.