Ανακοινώσεις

Μένω ασφαλής : ΜΑΚΑΤΟΝ εξηγήσεις

Δωρεάν πληροφόρηση για τα παιδιά, εφήβους και ενήλικες με χρήση ΜΑΚΑΤΟΝ από τη makatonhellas.gr στη Δ/νση

https://makatonhellas.gr/wp-content/uploads/2020/03/MAKATON-%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%9D-COVID-19.pdf