Ανακοινώσεις

Μένω στο σπίτι : Χρήσιμα tips από το internet για παιδιά

Θεωρούμε ενδιαφέρουσες τις παρακάτω διευθύνσεις:

https://littlebinsforlittlehands.com/gross-motor-sensory-play/?fbclid=IwAR1ZBh1N8fh0HCCbOCbb_50KKEedShMkSfLi_Cj0rrQSxycVPtdzje0cTtA

https://gr.pinterest.com/austinchildguid/fun-activities-at-home/?autologin=true

https: //  https://www.northshoremums.com.au/fun-home-activities-with-kids

http://ebooks.edu.gr/new/http://photodentro.edu.gr/aggregator/

http://photodentro.edu.gr/aggregator/