Ανακοινώσεις

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΚΑΤΟΝ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Είναι ένα πρωτότυπο γλωσσικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία συστηματική πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως επικοινωνία, λόγος, γνώσεις γραφής και ανάγνωσης. Επίσης είναι μία πηγή ενός πολύ λειτουργικού λεξιλογίου για άτομα με επικοινωνιακές ανάγκες και τα συνδιαλεγόμενα πρόσωπα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΜΑΚΑΤΟΝ περιλαμβάνουν ένα βασικό λεξιλόγιο 450 εννοιών που λέγεται πυρήνας και ένα λεξιλόγιο Πηγή που περιέχει πάνω από 7000 έννοιες. Αυτά χρησιμοποιούνται με ομιλία, νοήματα και/ή σύμβολα(εικόνες). Το παιδί εκπαιδεύεται με ευέλικτες διδακτικές μεθόδους.

Το ΜΑΚΑΤΟΝ το χρησιμοποιούν παιδιά και ενήλικες με ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών αναγκών. Επίσης το χρησιμοποιούν οι συνδιαλεγόμενοι με αυτά τα άτομα όπως γονείς, επιμελητές, επαγγελματίες, φίλοι. Τέλος το χρησιμοποιούν στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές υπηρεσίες με στόχο τη μετάφραση πληροφοριών για τη διευκόλυνση της προσέγγισης από τους χρήστες.

Πιο αναλυτικά τα παιδιά και οι ενήλικες που χρησιμοποιούν το ΜΑΚΑΤΟΝ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα παρακάτω :

– Περιορισμένη προσοχή και ακουστική αντίληψη
– Κατανόηση λόγου
– Ανάπτυξη της ομιλίας
– Ικανότητα να γίνονται κατανοητοί
– Ικανότητα να εκφράζονται για τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους
– Ικανότητα να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν


Το ΜΑΚΑΤΟΝ χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν επικοινωνιακές ανάγκες που συνδέονται με βαριές, σοβαρές, μέτριες ή ελαφριές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, βαριά-σοβαρή σωματική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες, ειδική γλωσσική διαταραχή. Οι στόχοι του ΜΑΚΑΤΟΝ εστιάζονται στη βασική επικοινωνία, στην υποβοήθηση της κατανόησης, στην ανάπτυξη λόγου, στη διευκόλυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην υποβοήθηση ανάπτυξης σχέσεων, στην αύξηση των ίσων ευκαιριών, στη διδαχή δεξιοτήτων προανάγνωσης και προγραφής με στόχο την ανάγνωση και τη γραφή.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ