Ανακοινώσεις

«Πρακτική Παρέμβαση για Πρώιμο Παιδικό Τραυλισμό. Προσέγγιση Palin PCI» Έκδοση 2η

Πρακτική  Παρέμβαση για Πρώιμο Παιδικό Τραυλισμό. Προσέγγιση Palin PCI

Τώρα σε Ηλεκτρονική μορφή

Συγγραφείς: Elaine Kelman & Alison Nicholas

Μετάφραση- Επιμέλεια: Μαρτίνης Ιωάννης, Λογοθεραπευτής

Δ/νση Ηλεκτρονικού Συνδέσμου Παραγγελίας: https://upbility.gr/products/palin-pci

Το Michael Palin Centre for Stammering Children μας παρέχει ένα λεπτομερή οδηγό για θεραπευτές που εργάζονται με μικρά παιδιά που τραυλίζουν. Αυξανόμενες ερευνητικές ενδείξεις υποστηρίζουν την πρώιμη παρέμβαση, αλλά οι Λογοθεραπευτές συχνά εξακολουθούν να αναφέρουν πως τους λείπει η αυτό-πεποίθηση για να διαχειριστούν περιπτώσεις πρώιμου τραυλισμού. Το βιβλίο αυτό στοχεύει να υποστηρίξει τόσο τους γενικούς όσο και τους εξειδικευμένους Λογοθεραπευτές, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αυτό-πεποίθηση χρήσης της προσέγγισης Palin PCI σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Η προσέγγιση μας έχει βασιστεί σε ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο το οποίο επιχειρεί επεξηγήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αφετηρία και στην εξέλιξη του τραυλισμού. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό έμμεσων και άμεσων θεραπευτικών μεθόδων, καθοδηγεί τους θεραπευτές στα ακόλουθα στάδια:

Ø Αρχική εκτίμηση

Ø Πλήρης αξιολόγηση

Ø Συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων και παρακολούθηση προόδου

Ø Στρατηγικές αλληλεπίδρασης και οικογένειας για τους γονείς

Ø Άμεσες θεραπευτικές στρατηγικές με το παιδί

Ø Προσαρμογή της προσέγγισης Palin PCI.

Το βιβλίο εμπεριέχει πίνακες αξιολόγησης και θεραπείας καθώς και φυλλάδια για τους γονείς, τα οποία δύνανται να φωτοτυπηθούν αυτούσια.

Για τους συγγραφείς:

Η Elaine Kelman και η Alison Nicholas είναι εξειδικευμένοι Λογοθεραπευτές του Michel Palin Centre (MPC). Δραστηριοποιούνται στον τομέα του τραυλισμού πολυετώς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη διαφόρων θεραπευτικών προγραμμάτων για παιδιά που τραυλίζουν, ειδικά ως προς την διαχείριση του πρώιμου παιδικού τραυλισμού. Έχουν και οι δύο πρωτοστατήσει και συμβάλει σε μία σειρά εκδόσεων και λάβει μέρος στο εθνικό και διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου (MPC). Έχουν επίσης εμπλακεί στενά στο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου (MPC), το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ερευνητικής βάσης θεραπείας σε πρώιμο τραυλισμό.