Ανακοινώσεις

Νευροβιολογία της ΔΕΠ-Υ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ. Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διάφορες Νευρο-απεικονιστικές μελέτες (Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Ποζιτρονιακή απεικόνιση (PET SCAN) έχουν εντοπίσει δυσλειτουργίες σε άτομα με ΔΕΠ-Υ. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι κάτωθι περιοχές που έχουν ενοχοποιηθεί:
-ο μετωπιαίος λοβός,
-η παρεγκεφαλίδα,
-το μεσολόβιο
-τα δύο βασικά γάγγλια (κερκοφόρος πυρήνας, ωχρά σφαίρα).

H έρευνα έδειξε ότι τα δύο βασικά γάγγλια είναι μικρότερα στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Αναλογιζόμενοι ότι τα βασικά γάγγλια είναι τα σημεία υποδοχής των νευρολογικών ερεθισμάτων από διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των παρορμήσεων, τότε τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται μάλλον αναμενόμενα.

Επιπρόσθετα βρέθηκαν δυσκολίες στον προμετωπιαίο φλοιό και στην παρεγκεφαλίδα, περιοχές υπεύθυνες για τις εκτελεστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων, προσοχή, λογική, εκτέλεση δοκιμασιών και σχεδιασμό.
Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας σε όλες αυτές τις περιοχές επιτυγχάνεται με δύο βασικούς νευροδιαβιβαστές:

Α. την νοραδρεναλίνη
Β. την ντοπαμίνη

Πειράματα σε ζώα έχουν αποδείξει ότι μειωμένα επίπεδα νοραδρεναλίνης στον εγκέφαλο προκαλούν υπερδραστηριότητα και παρορμητικότητα.

ΠΗΓΗ: Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (National Institute of Mental Health, NIMH), ΗΠΑ