Ανακοινώσεις

Οδηγός για την Παράλληλη Στήριξη Μαθητών (πηγή: noesi.gr)

Μία εμπεριστατωμένη ανάλυση για την Παράλληλη Στήριξη Μαθητών, δικαιώματα και υποχρεώσεις γονέων, εκπαιδευτικών δημοσιευμένο από το εξαιρετικό site noesi.gr

Κάντε select και copy στο google

https://docs.google.com/document/d/16yTalO5Z6PUsS683LfmZSWJ7qLhfLtNxQy_rQ4nqiN8/edit?fbclid=IwAR0MQ7M7Vwm5bxIB5qT93YL980e_jJcQkCN5lnXSUoKYe5Vnb_VyGR33akc#heading=h.9ft7noyowde4