Ανακοινώσεις

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ

Για άλλη μία χρονιά, παρατίθενται τα Ομαδικά Προγράμματα του Κέντρου μας

Α. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Άτομα:  από 3 έως 6 παιδιά που φοιτούν ή επαναφοιτούν στο Νηπιαγωγείο.

Στόχοι ομαδικού προγράμματος:

-Οργάνωση και διατήρηση της συγκέντρωσης της προσοχής.

-Ενίσχυση γραφοκινητικών δεξιοτήτων.

-Ενίσχυση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης: περιμένω τη σειρά μου, ακούω το συνομιλητή μου, ζητάω βοήθεια.

-Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών.

-Ακολουθία ατομικών και ομαδικών οδηγιών ή εντολών.

-Διατήρηση καθιστής θέσης.

-Οργάνωση τσάντας και προσωπικών αντικειμένων.

-Αίσθηση ευθύνης, ολοκλήρωση εργασιών στο σπίτι.

-Εργασία σε θέση παιδικής (kid power) και εγκεφαλικής ισχύος (brain power).

-Βελτίωση της ικανότητας απόκρισης και προσαρμογής σε περιβάλλον με πολλαπλά ερεθίσματα.

-Γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί σε ατόμικο επίπεδο.

-Συμμετοχή σε δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι.

 

Η ομάδα θα είναι βασισμένη στις αρχές του δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος TEACCH. Άλλες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, το πρόγραμμα Αισθητικοκινητικής Ολοκλήρωσης (Sensory – Motor Integration Program) και τεχνικές της Yoga για παιδιά.

Το ομαδικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του Οκτώβριου του 2017 και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιούνιου του 2018.

Υπεύθυνη προγράμματος: Τσακίρη Μάρθα, Εργοθεραπεύτρια SIT

———————————————————————

Β. ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 Άτομα: από 3 έως 6 παιδιά που φοιτούν στη Β’ ή στη Γ’ Δημοτικού.

Στόχοι ομαδικού προγράμματος:

-Βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών: αναστολή παρόρμησης, προγραμματισμός, οργάνωση, διαχείριση χρόνου, ευελιξία, εργαζόμενη μνήμη, έναρξη και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, διατήρηση προσοχής κ.α.

-Ενίσχυση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης: περιμένω τη σειρά μου, ακούω το συνομιλητή μου, ζητάω βοήθεια.

-Ενίσχυση κινητικών δεξιοτήτων: ισορροπία, παιχνίδια με μπάλα, αδρός, αμφίπλευρος και οπτικοκινητικός συντονισμός.

-Βελτίωση της αντίληψης, της εικόνας και του σχήματος του σώματος των παιδιών μέσα από το παιχνίδι και την κίνηση.

-Συμμετοχή σε δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι.

-Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής και απόκρισης σε περιβάλλον με πολλαπλά ερεθίσματα.

-Γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί σε ατομικό επίπεδο.

Κατά τις συναντήσεις θα χρησιμοποιούνται κάποιες από τις αρχές του δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος TEACCH και θα εφαρμόζονται η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, το πρόγραμμα Αισθητικοκινητικής Ολοκλήρωσης (Sensory – Motor Integration Program) και τεχνικές της Yoga για παιδιά.

Το ομαδικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του Οκτώβριου του 2017 και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιούνιου του 2018.

Υπεύθυνη προγράμματος: Τσακίρη Μάρθα, Εργοθεραπεύτρια SIT.

———————————————————————

 «ΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» Παιδιών Δημοτικού Σχολείου

Στόχοι Ομάδας:

-αναγνώριση κοινωνικών σημάτων

-αποκωδικοποίηση κοινωνικών σημάτων

-αύξηση αυθορμητισμού

-ευελιξία σε συνομιλία – δομημένη και ελεύθερη

-κατανόηση έννοιας φιλίας

-ανάγνωση εκφράσεων και κινήσεων σώματος

-κατανόηση μεταφοράς

-χιούμορ

-διάκριση εκούσιων – ακούσιων συμπεριφορών

-ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού σε δομημένο και   ημι-δομημένο περιβάλλον

-διαχείριση χρόνου

-προβολικό παιχνίδι

-παιχνίδι ρόλων

-ομαδικό παιχνίδι

-συνεργασία

-κατανόηση και διατήρηση κανόνων

Υπεύθυνος ομάδας: Κοκμοτός Παναγιώτης. Λογοθεραπευτής MSc.

———————————————————————

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στόχοι ομαδικού προγράμματος :

  διερεύνηση και αναγνώριση των συναισθημάτων

-ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων

-ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της θετικής εικόνας εαυτού

-δημιουργικότητα

Η λειτουργία της ομάδας βασίζεται στη Δραματοθεραπεία και το Θεατρικό Παιχνίδι.

Μέσα από το παιχνίδι ζωντανεύουν παραμύθια, μύθοι, εικόνες του φανταστικού κόσμου και δίνεται η δυνατότητα για μεταμόρφωση και αυτοσχεδιασμό, με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού ψυχικού υλικού, της δημιουργικότητας, της διεύρυνσης της φαντασίας και της συνεργασίας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018

Υπεύθυνη ομάδας : Μάγκλαρη Μαρίνα Ψυχολόγος – Δραματοθεραπέυτρια

———————————————————————

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ομάδα Ε και ΣΤ Δημοτικού περιλαμβάνει 4 παιδιά. Γίνεται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 45 λεπτά. Στο τέλος της ομάδας κάθε φορά ενημερώνεται ο γονιός ενός παιδιού. Η ομάδα έχει διάρκεια από Οκτώβρη έως  Ιούνιο.

Στόχοι της συγκεκριμένης ομάδας είναι

-Ενίσχυση συγκέντρωσης προσοχής-εργαζόμενης μνήμης –ρυθμού εργασίας

-Βελτίωση ανεξαρτητοποίησης σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής

-Βελτίωση ικανότητας αυτορύθμισης

-Ενίσχυση πραξιακού μηχανισμού

-Προώθηση συναισθηματικής ρύθμισης και κοινωνικών δεξιοτήτων

-Μεταγνωστικές δεξιότητες

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω

 • Αισθητηριακών και αισθητικοκινητικών δραστηριοτήτων
 • Γνωστικών διαδικασιών
 • Δραστηριότητες συνεργασίας και αυτό-οργάνωσης
 • Κομμάτια βιομηχανικής εργοθεραπείας

Υπεύθυνη ομάδας, Παπασταύρου Αναστασία, Εργοθεραπεύτρια S.I.T.

———————————————————————

Γ. ΕΦΗΒΟΙ

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Άτομα : από 2 έως 8

Στόχοι ομαδικού προγράμματος :

Στα πλαίσια της αξιοποίησης της Δραματοθεραπευτικής μεθόδου η εργασία με τους εφήβους ψυχοθεραπευτικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους :

-ανεξαρτητοποίηση

-αυτονόμηση

-ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων

-διερεύνηση ενδιαφερόντων

-ανάπτυξη δημιουργικότητας

-ενίσχυση αυτοπεποίθησης και θετικής εικόνας εαυτού

-ανάπτυξη πρωτοβουλιών

-διερεύνηση, αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων

-δημιουργική επικοινωνία

-διεργασία ζητημάτων που άπτονται της αναπτυξιακής φάσης της εφηβείας

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018

 

Υπεύθυνη ομάδας : Μάγκλαρη Μαρίνα, Ψυχολόγος – Δραματοθεραπέυτρια

———————————————————————

ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Ηλικία:13-16 ετών

Θεματολογία και Στόχοι

 1. Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης
 2. Έκφραση και Διακίνηση Συναισθημάτων
 3. Διαχείριση Συναισθημάτων
 4. Οικογενειακές Σχέσεις
 5. Φιλικές Σχέσεις
 6. Θέματα Εφηβείας
 7. Διαχείριση Συγκρούσεων
 8. Ευαισθητοποίηση σε Εικόνα Εαυτού
 9. Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 10. Διαφορετικότητα

 

1 Ατομική Συνάντηση με κάθε μέλος: intake , self report

1 Ομαδική Συνάντηση Γονέων για τη συνολική ενημέρωση των στόχων

Η ομάδα έχει ψυχο-εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι δραστηριότητες ποικίλουν ανάλογα τους στόχους και τη θεματολογία: Δραστηριότητες γνωστικού τύπου,

παιχνίδι ρόλων, δομημένες δραστηριότητες, βιωματικές ασκήσεις και ελεύθερη συζήτηση.

Υπεύθυνη ομάδας :  Ναταλία Σαμαρά, MSc στην Κλινική Ψυχολογία, Θεραπεύτρια Ατομικής, Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας


OMAΔΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αριθμός ατόμων: 2-4

Ηλικίες: 14-18 ετών

Συχνότητα: 2/μήνα από 1,30 ώρα

Ημέρα: Σάββατο

Ώρα: 11:30-13:00

Σημείο συνάντησης: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Παράρτημα Καλλιρόης 23, Ν. Κόσμο

Η συγκεκριμένη ομάδα εφήβων προέκυψε μέσα από την ανάγκη, έφηβοι που παρακολουθούν στο κέντρο αρκετά χρόνια ατομικές θεραπείες, να γενικεύσουν και να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αναδυθεί με στόχο την σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους και την ομαλή ένταξή τους.

Η ομάδα αυτή έχει σαν βασικούς στόχους:

 • Την ασφαλή μετακίνηση και την εκμάθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Την Διαχείριση χρημάτων
 • Την διαχείριση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν «εκεί έξω»
 • Την διαχείριση χρόνου
 • Την αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Την καλύτερη αυτοεπίγνωση
 • Την ανταλλαγή προβληματισμών
 • Την σωστή χρήση και κατανόηση ‘άγραφων κανόνων΄κοινωνικής συμπεριφοράς
 • Την επιβοήθηση στην λήψη αποφάσεων και ευθυνών
 • Την επιβοήθηση στην κοινωνικοποίηση και στην κατανόηση της έννοιας ‘φιλία’

Υπεύθυνη ομάδας: Ειρήνη Μάντη, Ψυχολόγος PhD