Ανακοινώσεις

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-7 ΕΤΩΝ

Όλη η βιβλιογραφία αναφέρει τον τεράστιο ρόλο που παίζει ο/η Νηπιαγωγός ή εκπ/τικός στην πρώιμη διάγνωση πιθανών αναπτυξιακών δυσκολιών ενός παιδιού. Και αυτό είναι προφανές εάν αναλογιστούμε ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών ενός παιδιού είναι αποφασιστική για το εάν αυτές θα μπορέσουν να ξεπεραστούν ή όχι.

Παραθέτουμε λοιπόν εδώ ένα ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται στους Νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς των πρώτων τάξεων του Σχολείου και που αφορά το προφίλ ενός μαθητή στην Τάξη του.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει βασικότατους τομείς στα 4 βασικά δεδομένα της ανάπτυξης του παιδιού που είναι η αισθητικοκινητικότητα, ο γνωστικός τομέας, ο λόγος/επικοινωνία και ο συναισθηματικός τομέας.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

•Δυσκολεύεται να συγκρατήσει το χαρτί με το άλλο χέρι ενώ γράφει;
•Αποφεύγει να χρησιμοποιεί την 1 πλευρά του σώματος στο αδρό παιχνίδι;
•Δείχνει να έχει σημαντική δυσκολία να μάθει νέες κινητικές δεξιότητες;
•Δείχνει να ζαλίζεται, ιδίως μετά από αδρό παιχνίδι με συχνές περιστροφές;
•Αντιδρά έντονα σε απρόσμενους ήχους ή απτική επαφή;
•Είναι γενικά αδέξιο και «άτσαλο» παιδί;
•Είναι ακατάστατο κατά το φαγητό του (λερώνει και λερώνεται);
•Δυσκολεύεται σε ασκήσεις ισορροπίας και στο ανέβασμα σκαλοπατιών χωρίς κράτημα;
•Κουράζεται εύκολα;
•Δυσκολεύεται στα παιχνίδια με μπάλα;
•Έχει δυσκολίες στη γραφή-ζωγραφική του σε σχέση με τους συμμαθητές;

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
•Δυσκολεύεται στην ανεξάρτητη-χωρίς επιτήρηση-δουλειά;
•Έχει δυσκολίες στην οργάνωσή του στον χρόνο και στις έννοιες του χρόνου;
•Δυσκολεύεται να οργανώσει την συγκέντρωση προσοχής του(διάσπαση προσοχής);
•Έχει δυσκολίες να ταιριάξει και ταυτίσει γεωμετρικές φόρμες;
•Έχει κακή οργάνωση σώματος στο χώρο(πχ τρακάρει με άλλα παιδιά ή στους τοίχους);
•Μπερδεύει έννοιες(πάνω-κάτω, μέσα-έξω, πριν-μετά, πολλά-λίγα, μπροστά-πίσω κλπ);
•Έχει φτωχή οργάνωση στο χώρο (προσανατολισμό);
•Δείχνει να ξεχνάει πράγματα που έχει μάθει;
•Δυσκολεύεται στην ποιότητα της δουλειάς του, δεν την κάνει με ακρίβεια και αδιαφορεί;
•Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει γράμματα και αριθμούς (από5 ετών και άνω);
•Έχει δυσκολίες στην ανάγνωση (από 6 ετών και άνω);

ΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•Μιλά μονολεκτικά ή χωρίς ρήματα. Οι προτάσεις του είναι μικρές και φτωχές;
•Δυσκολεύεται να μιλήσει αυθόρμητα στα άλλα παιδιά ή τον/την εκπαιδευτικό;
•Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες;
•Έχουν εντοπιστεί δυσκολίες στην άρθρωση της ομιλίας(δυσκολεύεται να προφέρει κάποια σύμφωνα);
•Εμφανίζει δυσκολίες στην ροή της ομιλίας (πχ τραυλισμός);
•Δυσκολεύεται να περιγράψει παραμύθι που άκουσε;

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
•Κλαίει εύκολα;
•Παίρνει παρορμητικές αποφάσεις;
•Ενοχλεί ή απορρίπτεται από τους συμμαθητές του;
•Είναι κοινωνικά αδέξιο;
•Έχει επιθετική συμπεριφορά;
•Αδιαφορεί για τα αισθήματα των άλλων απέναντί του (αγάπη-θυμό κλπ);
•Αποφεύγει να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια μέσα στην τάξη ή έξω από αυτή;
•Αποφεύγει να βγάλει το μπουφάν ή να κάθεται κοντά στους συμμαθητές του;
•Δυσκολεύεται να ελέγξει την υπερ-δραστηριότητά του(υπερκινητικότητα);
•Δείχνει νευρικό και ανήσυχο;
•Εύκολα απογοητεύεται και παραιτείται εύκολα της προσπάθειάς του;

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι εάν εντοπιστούν από την Νηπιαγωγό ή εκπαιδευτικό στο παιδί πάνω από 4 δυσκολίες σε αυτές τις 40 ερωτήσεις, τότε το παιδί θα πρέπει να αξιολογηθεί από Εξειδικευμένο Ιατρό για να εξακριβωθεί ο λόγος για τον οποίο εμφανίζονται αυτές οι δυσκολίες και να αντιμετωπιστούν –αν αυτό κριθεί σκόπιμο- το συντομότερο δυνατό, πριν δηλαδή παγιωθούν στο παιδί και του δημιουργήσουν μαθησιακή δυσκολία.

Η ΔΙΕΠ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ