Ανακοινώσεις

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΗΣ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μιλώντας για το παιδικό παιχνίδι και κοιτάζοντάς το απο την ματιά της Εργοθεραπείας, διαπιστώνεται οτι αποτελεί μία από τις πρωτεύουσες ανάγκες του παιδιού.

Η βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια στην περιγραφή για τα πλεονεκτήματα που παρέχει στην εξέλιξη του παιδιού.

Ο γνωστός μας Piaget (1964) υποστηρίζει ότι μέσω του παιχνιδιού το παιδί χτίζει τα πρώτα αναπτυξιακά του στάδια, όπως: εμπιστοσύνη, αυτονομία, πρωτοβουλία και αυτοπραγμάτωση. Ο Bundy (2008) προσθέτει πως το παιχνίδι συμβάλει στην ανάπτυξη της σωματικής (κινητικής), γνωσιακής, γλωσσικής και κοινωνικής δεξιότητας του παιδιού. Διαπιστώνοντας λοιπόν την σπουδαιότητα αλλά και την αναγκαιότητα παιχνιδιού, αποδεικνύεται ο θεμελιώδες ρόλος του στη ανάπτυξη των παιδιών και συμβάλει άμεσα στην ικανότητα της μάθησης.

Στην επιστήμη της εργοθεραπείας το παιχνίδι χρησιμοποιείται τόσο κατα την αξιολόγηση όσο και για τη θεραπεία. Μιλώντας για θεραπεία μέσω του παιχνιδιού, ο Εργοθεραπευτής χρησιμοποιεί το παιχνίδι (αναλόγως την ηλικία του παιδιού) σαν μέσο ανάπτυξης, βελτίωσης και εκμάθησης νέων δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, ο Εργοθεραπευτής μέσα από παιχνίδια που περιέχουν γραφή, αποσκοπεί να βελτιώσει της γραφοκινητική επίδοση του παιδιού. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι θα μπορούσε να ζητείται από το παιδί να να διαμορφώσει ή να φτιάξει τον διάλογο ενός κόμιξ που του αρέσει, σε συγκεκριμένο χώρο (συνεφάκι) χρησιμοποιώντας είτε λέξεις που ήδη γνωρίζει είτε κάποιες που θα μπορούσε να αναζητήσει σε κάποιο λεξικό. Ετσι μέσα από μια δραστηριότητα που το παιδί την βλέπει σαν παιχνίδι, ο Εργοθεραπευτής δίνει στο παιδί την ευκαιρία, να γράψει σε συγκεκριμένο-περιορισμένο χώρο, να δουλέψει την φαντασία του σαν ανώτερη γνωστική λειτουργία και να μάθει να χρησιμοποιεί ένα λεξικό.

Η Εργοθεραπεία χρησιμοποιεί το παιχνίδι σαν θεραπευτική διαδικασία, αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί οτι ο Εργοθεραπευτής είναι εκπαιδευμένος στο να αναλύει την οποιδήποτε δραστηριότητα-παιχνίδι χρησιμοποιεί, και να έχει συγκεκριμένο στόχο και σκοπό.

Παραδείγματα ανά κατηγορία

Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων

· Αδρή κίνηση

Παιχνίδι που το παιδί πρέπει να περάσει κάτω από εμπόδια χωρίς να τα ακουμπήσει ή να τα ρίξει.

Σκοπός : Το παιδί μαθαίνει να προγραμματίζει πιό συντονισμένα τις κινήσεις του, μαθαίνει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τον χώρο σε σχέση με το σώμα του.

· Λεπτή κίνηση

Παιχνίδι με κουμπαρά και κέρματα ή με μανταλάκια

Σκοπός : Το παιδί βελτιώνει την δύναμη και την σταθεροποίηση των μυών των δακτύλων. Τέτοια παιχνίδια θα βοηθήσουν το παιδί στην σωστή χρήση του γραφικού εργαλείου.

Βελτίωση γνωσιακών δεξιοτήτων

Τέτοια παινχίδια είναι συνήθως εκείνα που περιέχουν πάνω από ένα βήμα. Από τα πιο απλά που είναι το φιδάκι ή πιο πολύπλοκα, όπως παιχνίδια στρατηγικής.

Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων

Εδώ πλέον μιλάμε για ομαδικά παιχνίδια, που το παιδί μαθαίνει να περιμένει την σειρά του, μαθαίνει να συνεργάζεται ή απλά να συνυπάρχει (με αποδεκτό τρόπο) στον ίδιο χώρο.

Στο παρόν κείμενο δόθηκε έμφαση στον θεμελιώθη ρόλο του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παιδιού.Πολύ σωστά έχει ειπωθεί ότι μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει τον κόσμο. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι μια πολύ μικρή εικόνα για το πόσες δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί μέσα από το παιχνίδι. Ας δόσουμε λοιπόν την ευκαιρία στου μικρούς μας επιστήμονες για πολλές πολλές ώρες παιχνιδιού.