Ανακοινώσεις

Ποιοι είμαστε

Καλωσορίσατε στην Εταιρεία Ειδικής Αγωγής  «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Οι τρεις βασικοί άξονες που τόσα χρόνια στηριχτήκαμε σαν Κέντρο σε αυτόν τον τόσο δύσκολο αλλά και τόσο όμορφο κόσμο της Ειδικής Αγωγής είναι:

Η εξειδικευμένη δουλειά

Ο βαθύς σεβασμός στο παιδί και τον γονέα του

Η πίστη μας στην δομή

Αισθανόμαστε υπερήφανοι που προσπαθούμε να δίνουμε πάντα τον καλύτερο εαυτό μας σε όλα τα συστατικά αυτού του τρίπτυχου.

Εναρμονίζοντας την εμπειρία μας με τα μεγαλύτερα Κέντρα και Οργανισμούς Ειδικής Αγωγής του εξωτερικού επιθυμούμε με το παρόν:

-να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο δουλειάς μας,

-τον τρόπο που επιτυγχάνουμε την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών στα παιδιά και τους εφήβους,

-τον τρόπο που τόσα χρόνια διατηρούμε και αναβαθμίζουμε την δομή μας.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τον χρόνο που θα μας διαθέσετε για να διαβάσετε τον τρόπο και τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου μας.

Με τιμή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εικόνα 250 118

Διαγνωστικές  Κατηγορίες που καλύπτει το Κέντρο μας (Αλφαβητικά):

-Αναπτυξιακή καθυστέρηση (ανωριμότητα)
Καθυστέρηση σε όλους ή σε μερικούς δείκτες της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού που εμποδίζουν την αναμενόμενη για την ηλικία του επίδοση.
-Αυτιστική Διαταραχή (Δ.Α.Δ.-Αυτισμός DSM 299.00)
Υποκατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Σημαντικές δυσκολίες στο τετράπτυχο ομιλίας, κοινωνικοποίησης, ενδιαφερόντων και αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
-Αυτισμός μη αλλιώς προσδιοριζόμενος (Δ.Α.Δ. – Μ/Α/Π DSM 299.80)
Υποκατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Μέτριες δυσκολίες στο τετράπτυχο ομιλίας, κοινωνικοποίησης, ενδιαφερόντων και αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
αρηκοία
Έλλειμμα ακοής λόγω αισθητηριακού προβλήματος με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ομιλία.
-Διαταραχές Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
Δυσκολίες στην επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών για την παραγωγή κατάλληλης προς το ερέθισμα αντίδρασης.
-Διαταραχές Συμπεριφοράς
Δυσκολίες στον έλεγχο της συμπεριφοράς σε καταστάσεις που αναμένετο αυτό να γίνεται. Χωρίζονται σε διαγνωστικές κατηγορίες.
-Διαταραχές Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
Δυσκολίες στον έλεγχο της κινητικότητας σε καταστάσεις που αναμένετο αυτό να γίνεται. Συχνότατα συνυπάρχει με δυσκολίες στην συγκέντρωση της προσοχής.
-Δυσγραφία
Δυσκολία στην ποιότητα των γραφομένων. Χωρίζεται σε κατηγορίες. Συχνά συνυπάρχει με δυσπραξία και/ή μαθησιακές δυσκολίες.
-Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή λόγου και ομιλίας
Δυσκολίες στην κατανόηση, δομή, σύνταξη, ροή και εκφορά της ομιλίας. Χωρίζεται σε κατηγορίες.
-Δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής (ΔΕΠ)
Δυσκολίες στην επικέντρωση της προσοχής σε καταστάσεις που αναμένετο αυτό να γίνεται. Συχνότατα συνυπάρχει με δυσκολίες στην κινητικότητα (υπερκινητικότητα).
-Δυσπραξία Αναπτυξιακή
Δυσκολία στον ιδεασμό, την οργάνωση της κίνησης ή τον συντονισμό της κίνησης κατά την εκτέλεση σε νέα περιβαλλοντική απαίτηση. Χωρίζεται σε κατηγορίες
-Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία)
Δυσκολίες στην μαθησιακή επίδοση που σχετίζονται κυρίως με την ανάγνωση. Για την διαφοροδιάγνωσή της απαραίτητο είναι να υπάρχει καλό νοητικό δυναμικό.
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment SLI). Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή ομιλίας που επιδρά άμεσα στην μαθησιακή και κοινωνική επίδοση των παιδιών
-Μαθησιακές Δυσκολίες
Δυσκολίες στην μαθησιακή επίδοση που έχουν να κάνουν με όλο το φάσμα της μαθησιακής επίδοσης. Χωρίζεται σε κατηγορίες.
-Νοητική καθυστέρηση
Έκπτωση της νοητικής επίδοσης του παιδιού. Συνυπάρχει και με πολλές άλλες δυσκολίες.
-Σύνδρομο Asperger (Δ.Α.Δ.- Σύνδρομο Asperger DSM 299.80)
Υποκατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Δυσκολίες στην πραγματολογία της επικοινωνίας και την κινητική επιδεξιότητα. Συνήθως η ομιλία έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά.
-Ψυχιατρικές – Συναισθηματικές Διαταραχές
Άγχος, φοβίες, τικ, συναισθηματικές δυσκολίες κλπ. Χωρίζεται σε υποκατηγορίες.
-Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
Εμφανής καθυστέρηση σε όλους τους δείκτες της φυσιολογικής γνωστικής, αντιληπτικής και κινητικής ανάπτυξης του παιδιού