Ανακοινώσεις

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ «ΓΟΝΕΙΣ»

 

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτή η σελίδα είναι η απάντηση σε ερωτήματα γονέων σχετικά με το παιδί τους , όσο και η κατάθεση απόψεων για θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή και τα παιδιά τους.

Πρόκειται στην ουσία για ένα ανοιχτό forum ανταλλαγής απόψεων.

Όλα τα σχόλια και τις ερωτήσειςμπορείτε να τις απευθύνετε στην Δ/νση μας (info@proseggisi.gr). Όλα τα σχόλια απαντώνται από την Δ/νική ομάδα του Κέντρου μας. Φυσικά τα στοιχεία των αλληλογραφούντων παραμένουν απόρρητα.