Ανακοινώσεις

Σύνδρομο Down & ΛΟΓΟΣ

Σύνδρομο Down

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το σύνδρομο αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα αίτια νοητικής υστέρησης. Οφείλεται σε χρωμοσωμική ανωμαλία. Υπάρχει τρισωμία στο χρωμόσωμα 21.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι :

– Μεγάλη γλώσσα και κατ επέκτασιν συχνά ανοιχτό στόμα
– Ψηλός και στενός υπερωικός θόλος
– Μειωμένος έλεγχος γλώσσας και χειλιών
– Δυσκολίες στην άρθρωση, που πολλές φορές δεν είναι σταθερά(δυσαρθρική εικόνα)
– Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι χαμηλότερη από τη φαινομενική γνωστική ικανότητα
– Η αντιληπτικές ικανότητες είναι πολύ υψηλότερες από τις εκφραστικές
– Οι γλωσσικές ικανότητες φτάνουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών, σε ένα επίπεδο που τα φυσιολογικά παιδιά φτάνουν γύρω στα τρία τους χρόνια