Ανακοινώσεις

σύνδρομο MASA & ΛΟΓΟΣ

Υδροκεφαλία και σύνδρομο MASA

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η κληρονομική υδροκεφαλία συμβαίνει σε 1 στις 30000 γέννες. Η κατάσταση προκύπτει από τη συγκέντρωση εγκεφαλονωτιαίου υγρού που μπορεί να αποσυμφορηθεί από τη τοποθέτηση παροχέτευσης. Μία παρόμοια κατάσταση είναι το σύνδρομο MASA πιστεύεται ότι προκαλείται από παρόμοιους γονιδιακούς παράγοντες. Υδροκεφαλία χωρίς κληρονομικά αίτια μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σ’αυτή τη περίπτωση τα άτομα που επιζούν είναι φυσιολογικής νοημοσύνης και φυσιολογικού ή σχεδόν φυσιολογικού μυϊκού τόνου. Η πιο συνήθης μορφή κληρονομικής υδροκεφαλίας είναι φυλλοσύνδετη(έχει σχέση με το Χ χρωμόσωμα) και υποχωρεί με τη πάροδο του χρόνου. Το γονίδιο που ευθύνεται είναι το Χq28. Η αύξηση του όγκου του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να οφείλεται σε αύξηση της ποσότητας του, σε παρεμπόδιση της ροής του ή σε προβληματική απορρόφηση του.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι :

– Γλωσσικές ικανότητες φτωχές σε περιεχόμενο παρ’όλο που είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα ανεπτυγμένες η άρθρωση, η ευφράδεια και οι γραμματικές δεξιότητες
– Δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων
– Δυσκολία αντίληψης και χρήσης μεταφορών