Ανακοινώσεις

Σύνδρομο Rett & ΛΟΓΟΣ

Σύνδρομο Rett

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Είναι μία σοβαρή νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει μόνο το γυναικείο φύλλο. Εμφανίζεται σε 1 ανά 10.000-20.000 χιλιάδες γέννες. Τα αρχικά συμπτώματα εμφανίζονται μετά τους πρώτους 7-18 μήνες ζωής. Μερικές αναπτυξιακές δεξιότητες, όπως πρώιμες εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες και η χρήση των χεριών, αποκτώνται νωρίς αλλά στην πορεία μπορεί να χαθούν. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών είναι χαρακτηριστικές του συνδρόμου. Το σύνδρομο αυτό είναι φυλλοσύνδετη επικρατούσα γενετική διαταραχή, μία εκφυλιστική νόσος με προοδευτική εγκεφαλοπάθεια. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι :

– Λεκτική δυσπραξία
– Δυσαρθρία
– Πρόβλημα στην ακουστική επεξεργασία
– Σοβαρά εκφραστικά ελλείμματα που υπερκαλύπτουν την ελαφρώς ανώτερη κατανόηση
– Σοβαρά ελλείμματα στην ομιλία και τη γλώσσα