Ανακοινώσεις
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η Δ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

κατανόηση ομιλίας

• Κατανόηση εντολών, προτροπών, εννοιών

μη λεκτικά συστατικά ομιλίας

• Εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες, προσήλωση βλέμματος κλπ

επικοινωνιακή σκοπιμότητα

• Κατά πόσον θέλει να μεταδώσει μία πληροφορία ή απλά είναι αυτοδιεγερτικό

σημασιολογία

• «το προσωπικό λεξικό του παιδιού» (λέξεις, απόψεις, νοήματα)

πραγματολογία

• Η κοινωνική χρήση της γλώσσας (ευγένεια – «παρακαλώ», χαιρετισμοί, χιούμορ, μεταφορές – «τελείωσε αυτό και καθάρισες»-, παρομοιώσεις – «ψηλός σαν το βουνό», συναισθηματικός λόγος –αναγνώριση συναισθήματος, ονομάτιση, empathy- κλπ).

συντακτικό

• Σειρά και συμφωνία συντακτικών στοιχείων όρων (Υ-Ρ-Α) Πχ: «Θέλεις εγώ παιχνίδι»

λεκτικά συστατικά συνομιλίας

• Θέμα συζήτησης, αλλαγή σειράς, σύλληψη προοπτικής