Ανακοινώσεις

τραυλισμός και παρεχόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Τμήμα θεραπευτικής διαχείρισης Τραυλισμού:

Οι παρεχόμενες θεραπευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνήθως 1-2 συνεδρίες ανά εβδομάδα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα  σε παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς και σε εφήβους.

Το παιδί και η οικογένεια του εντάσσονται σταδιακά στην θεραπευτική εμπειρία και απαγκιστρώνονται από αυτή εξίσου σταδιακά. Η θεραπευτική εμπειρία περιλαμβάνει: τον κυρίως κορμό της θεραπευτικής παρέμβασης όπου πραγματοποιούνται σε εντατικό ρυθμό οι ατομικές συνεδρίες, την βραχεία  follow-up διαδικασία όπου το παιδί πραγματοποιεί εποπτικές ατομικές συνεδρίες με τον θεραπευτή σε σχετικά αραιά διαστήματα (1 συνεδρία ανά 15- 20 ημέρες) και την μακρά follow-up διαδικασία όπου το παιδί πραγματοποιεί εμβόλιμες ατομικές συνεδρίες με τον αξιολογητή θεραπευτή σε πολύ αραιά διαστήματα (πχ 1 συνεδρία ανά 2-4 ή ακόμη και 6 μήνες).

Όπως γίνεται κατανοητό η θεραπευτική εμπλοκή ενός παιδιού και της οικογένειας του έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα ώστε να εξασφαλιστεί όσο γίνεται ασφαλέστερα η ομαλή γενίκευση των θεραπευτικών κεκτημένων στην καθημερινή προφορική επικοινωνία του παιδιού και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως η πιθανότητα επανεμφάνισης της διαταραχής.

Ειδικές υπηρεσίες:

LIDCOMBE PROGRAM for early

stuttering intervention

  • Το LIDCOMBE PROGRAM είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων από Λογοθεραπευτές για την παροχή καθημερινής θεραπείας στο οικιακό περιβάλλον του παιδιού.
  • Η εκπαίδευση των γονέων και η εποπτεία της πορείας του προγράμματος βασίζεται σε αρχές συμπεριφορισμού και εκμεταλλεύεται τις εξειδικευμένες γνώσεις ενός Λογοθεραπευτή επί της διαταραγμένης Ροής της ομιλίας.
  • Εφαρμόζεται σε παιδιά που παρουσιάζουν τραυλική συμπεριφορά στην ομιλία τους για περισσότερους από έξι μήνες
  • Στόχος του προγράμματος είναι ο μηδενικός Τραυλισμός.
  • Τα ποσοστά επιτυχίας σε παιδιά κάτω των 6 ετών είναι υψηλότατα  Δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτικό για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας απλώς ερευνητικά παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας από ότι σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.
  • Τα παιδιά απολαμβάνουν το θεραπευτικό πρόγραμμα διότι στηρίζεται στα ενδιαφέροντα τους και στη συχνή αίσθηση της επιτυχίας (η οποία διασφαλίζεται μέσα από την διαβαθμισμένη δομή του προγράμματος

Palin P.C.I.:

  • Το Palin P.C.I.  αντιστοιχεί στις λέξεις Parent – Child Interaction και ως μέθοδος παρέμβασης δημιουργήθηκε στο Michael Palin centre for Stammering Children που εδρεύει στο Λονδίνο. Το πρόγραμμα χορηγείται από εκπαιδευμένους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λογοθεραπευτές.
  • Πρόκειται για μία πρωτότυπη μέθοδο αξιολόγησης και θεραπευτικής οργάνωσης που αφορά σε οικογένειες παιδιών προσχολικής κυρίως ηλικίας που παρουσιάζουν τραυλισμό. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος καταπιάνεται με την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των γονέων έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ροή ομιλίας του παιδιού τους ποιοτικότερα, κατανοώντας παράλληλα την πολυπαραγοντική φύση της διαταραχής του τραυλισμού.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης και στη συνέχεια 2 βασικά θεραπευτικά στάδια. Το πρώτο απαιτεί 1 συνεδρία ανά εβδομάδα για 6 εβδομάδες. Το δεύτερο στάδιο απαιτεί 6 εβδομάδες εξάσκησης των νέων δεξιοτήτων στο σπίτι από τους γονείς με την διακριτική εποπτεία του υπεύθυνου λογοθεραπευτή. Μετά το πέρας των 2 θεραπευτικών σταδίων ακολουθεί πλήρης επαναξιολόγηση ροής ομιλίας και ολοκλήρωση του προγράμματος.

πρόγραμμα Μοροφποίησης Ροής:

οι τεχνικές Μορφοποίησης Ροής αποτελούν λιγότερο παρεμβατική άμεση προσέγγιση (συγκριτικά με την Τροποποίηση Τραυλισμού) και επιλέγεται συνήθως σε παιδιά με ήπιο και μέτριο τραυλισμό αλλά συνδυαζόμενα μπορεί να αποδώσει υπέροχα θεραπευτικά αποτελέσματα και σε σοβαρότερες περιπτώσεις Τραυλισμού.

πρόγραμμα Τροποποίησης Τραυλισμού:

οι τεχνικές Τροποποίησης Τραυλισμού αποτελούν άμεση εκπαίδευση στην θεραπευτική διαχείριση του τραυλισμού εστιάζοντας στις στιγμές των τραυλικών επεισοδίων. Αφορά σε περιπτώσεις παιδιών με σοβαρότερη συμπτωματολογία και συνήθως μεγαλύτερη ηλικία.