Ανακοινώσεις
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΕΒΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΓΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ.

Είναι πολύ συχνό το παιδί με ΔΕΠ-Υ να ξεχνάει κανόνες και οδηγίες πολύ σύντομα από τότε που δόθηκαν με φυσικό αποτέλεσμα να μην τους ακολουθεί

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

·Αρχικά μιλείστε με το παιδί. Εξηγείστε του αυτό που κάνει, εξηγείστε του πόσο ενοχλητικό είναι και ρωτείστε το εάν έχει να σας προτείνει κάτι που θα μπορούσε να το βοηθήσει.

·Χρησιμοποιείστε μνημονικά βοηθήματα. Π. χ. χρησιμοποιείστε οπτικά βοηθήματα για να ελέγξετε το πότε μιλάμε στην Τάξη (πχ «κόκκινο στοπ πράσινο πάμε», στόμα κλειστό ησυχία, στόμα ανοιχτό τώρα μιλάμε κλπ)

·Χρησιμοποιείστε καθημερινό πρόγραμμα που θα ελέγχεται από τον δάσκαλο σε συνεργασία με το παιδί μετά από κάθε μάθημα

·Μειώστε τις λεκτικές οδηγίες και ζητείστε στο παιδί να τις επαναλάβει μετά από εσάς

·Διδάξτε κόλπα για να θυμάται το παιδί αυτό που του είπατε (στρατηγικές μνήμης –πχ οπτική, λεκτική, με τι μοιάζει κλπ)

·Χρησιμοποιείστε οποιουδήποτε τύπου χρονόμετρο που να είναι εύκολο να το ελέγξει το παιδί (πόση ώρα έμεινε) για χρονομετρημένες δραστηριότητες (πχ σημάδι στο ρολόι για το σημείο λήξης)

·Σε συνδυασμό με κίνηση – προκλητικές (challenge) δραστηριότητες με κίνητρα (π.χ. με μπάλα όπου η εντολή είναι σαφής -πχ στο παιχνίδι ποδόσφαιρου εάν πατήσεις την διαχωριστική γραμμή είναι πέναλτυ κλπ).

·Επιλογή άλλων θέσεων εκτός από την καθιστή θέση (πχ προκλητική κινητικά σε ισορροπιστική κλπ για διαφορετικό μοντέλο μάθησης).

·Ανταμοιβή στο τέλος (σκορ, σύγκριση με την αρχική εντολή κλπ).

·Υπενθυμίσεις (επαναλαμβάνει σε όσο χρόνο χρειάζεται το παιδί ή εμείς την εντολή) με σκοπό την αύξηση του χρόνου που το παιδί εκτελεί σωστά χωρίς υπενθυμίσεις

·Χρησιμοποιούμε το δυνατό σημείο μνήμης (π.χ. ακουστικό, οπτικό…) στην επιλογή της μνημονικής απόδοσης.

·Παιχνίδι «θυμάμαι τους κανόνες».

·Δραστηριότητα sequence (σπάμε τα βήματα ξεκάθαρα με απόσταση μεταξύ τους πχ πάνω από εμπόδιο-ενσφήνωση – κάτω από βαρέλι – ενσφήνωση).

·Γράψτε τους κανόνες του παιχνιδιού στον πίνακα με διαφορετικό χρώμα για κάθε κανόνα. Στην αρχή βάλτε μόνο 3 κανόνες και συνεχίστε στην επιτυχία σε πιο σύνθετους).