Ανακοινώσεις

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ασχολείται με την υποστήριξη του παιδιού με πρωτογενείς ή συνοδές διαταραχές στο συναίσθημα και στην συμπεριφορά, στην ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματός του και στην μείωση των αισθημάτων επιθετικότητας, ματαίωσης, απόσυρσης κλπ.

Όπως όλες οι επιστημονικές Ειδικότητες έτσι και η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ στηρίζεται για την αξιολόγηση τόσο στην παρατήρηση (“Clinical Observations”) όσο και στην χρήση σταθμισμένων τεστ (“Screening Tests”). Όλοι οι γονείς θα πρέπει λοιπόν να ζητούν από τον ΨΥΧΟΛΟΓΟ να τους δείξει τα εξερχόμενα αποτελέσματα από τα screening tests (κοιτάξτε την υποενότητα «Διαγνωστικά Τεστ» στο site μας) που αιτιολογούν την διάγνωσή τους και ορίζουν το αναπτυξιακό πηλίκο επίδοσης του παιδιού τους.

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ – ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ

-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βλεμματική επαφή, Αφήγηση προσωπικών δεδομένων, Αυθόρμητος λόγος, Συνοχή Λόγου

-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
(κάθισμα, παιχνίδι, οργάνωση, επίπεδο διέγερσης – υποτονικό / υπερκινητικό)

-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Συμβολικό παιχνίδι – Ποικιλία θεμάτων, Επιθυμία συμμετοχής του άλλου, Έκφραση και διάκριση συναισθημάτων, Αυθόρμητη ανταπόκριση σε χαιρετισμό, Συμμετοχή σε ελεύθερη συζήτηση, Ανάληψη πρωτοβουλίας (παιχνίδι – δραστηριότητες), Ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα, Κριτική σκέψη, Μίμηση, Γνώση αιτίας – αποτελέσματος

-ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών για ένα θέμα, Πρωτοτυπία στις ιδέες, στο παιχνίδι ή στη ζωγραφική του:

ΑΞΙΕΣ: Aρχές σημαντικές για τον εαυτό του και συμβατές με τους άλλους.

ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΧΕΙ: Δραστηριοτήτες που το ευχαρίστουν και αυξάνουν την συγκέντρωση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΑΥΤΟΥ: Μη παρορμητικές αντιδράσεις.

ΛΗΨΗ ΡΟΛΟΥ: Αναγνώριση και εφαρμογή λειτουργιών που αναλαμβάνει ή που τοποθετούνται από την ομάδα (πχ μαθητής, επιμελητής, αρχηγός κλπ).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: Αντίδραση με χρήση τρόπων συμπεριφοράς, βλεμματική επαφή, μορφασμοί, ενεργητική ακοή (με προσοχή και κατανόηση), αυτοέκφραση με κατάλληλους για το περιβάλλον τρόπους, αποφυγή επιθετικότητας, απόσυρσης.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Χρήση λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας για την αντίδραση σε ποικιλία καταστάσεων.

ΤΙ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗ ΕΧΕΙ: Δραστηριότητες που μειώνουν το άγχος (πχ ζωγραφική, ονυχοφαγία, στερεότυπα κλπ).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αναγνώριση και αντιμετώπιση των παραγόντων που δημιουργούν άγχος.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Σχεδιασμός και ισορροπημένη συμμετοχή από πλευράς μοιράσματος του χρόνου σε ατομική φροντίδα, εργασία, ελεύθερο χρόνο και υπόλοιπες δραστηριότητες ώστε να προωθείται η ευχαρίστηση και ισορροπία.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΧΟΥΣ: Πόσο αγχωμένο είναι, μηχανισμοί για την αντιμετώπισή του