loading...

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΥΤΟ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΕΒΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΓΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ</FONT> Το παιδί με ΔΕΠ-Υ πολύ συχνά δυσκολεύεται να ελέγξει τον εαυτό του και προχωράει σε δράσεις στενόχωρες τόσο για το ίδιο όσο και για το περιβάλλον του ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ·Αρχικά μιλείστε με [...]

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΕΒΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΓΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Το παιδί με ΔΕΠ-Υ συνήθως έχει δυσκολία να παραμείνει σε δραστηριότητα ακόμη και όταν το ευχαριστεί ·Αρχικά μιλείστε με το παιδί. Εξηγείστε του αυτό που κάνει, εξηγείστε του πόσο ενοχλητικό είναι και ρωτείστε [...]

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΟΤΑΝ Η ΤΑΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΕΒΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΓΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Το παιδί μπορεί να ενοχλεί την Τάξη και όλα να γίνονται πιεστικά. Υπάρχει σημαντικότατος κίνδυνος τα άλλα παιδιά να γίνουν απορριπτικά και σαρκαστικά με το παιδί και έτσι όλο το [...]

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΕΒΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΓΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Η μικρή διάρκεια συγκέντρωσης αλλά και η ανάγκη για κίνηση καθιστούν το να καθίσει και να συγκεντρωθεί το παιδί με ΔΕΠ-Υ πάρα πολύ δύσκολο (μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες των γονέων [...]

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΜΝΗΜΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΕΒΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΓΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. Είναι πολύ συχνό το παιδί με ΔΕΠ-Υ να ξεχνάει κανόνες και οδηγίες πολύ σύντομα από τότε που δόθηκαν με φυσικό αποτέλεσμα να μην τους ακολουθεί ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ·Αρχικά μιλείστε με το [...]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΕΠ-Υ)αυτό συμβαίνει γιατί πολύ συχνά σε ένα παιδί με διάσπαση προσοχής εφραμόζονται παραπλήσιες ασκήσεις με αυτές ενός παιδιού με αμιγή ΔΕΠ-Υ. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΠ-Υ»    

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -Αισθητηριακή δίαιτα Προσαρμογή οδηγιών στο προφίλ λειτουργικότητας και μάθησης του παιδιού για την δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος -Βελτίωση θέσεων εργασίας Εκπαίδευση στις θέσεις συνεργασία του παιδιού με στόχο την μεταβίβαση στην ανώτερη λειτουργική θέση συνεργασίας “brain power” -Δημιουργία κινητοποίησης Αύξηση κινήτρων, μείωση αισθημάτων ματαίωσης, αναγνώριση ικανοτήτων -Ικανότητα ολοκλήρωσης [...]

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -Νευρολόγος ή Ψυχίατρος (έλεγχος πιθανής φαρμακευτικής αγωγής,αντιμετώπιση δευτερογενών δυσκολιών) -Ψυχολόγος (συναισθηματικές δυσκολίες διαχείρισης της πάθησης) -Εργοθεραπευτής (αύξηση της λειτουργικής επίδοσης του παιδιού) -Ειδικός Παιδαγωγός (βελτίωση τρόπου μελέτης) -Λογοθεραπευτής (δομή ομιλίας-λόγου, διατήρηση συζήτησης κλπ) -Δάσκαλος στο σπίτι (βοήθεια για πιο οργανωμένη μελέτη) -Συμβουλευτική οικογένειας (βοήθεια της οικογένειας [...]

Σύνδρομο Cri-Du-Chat & ΛΟΓΟΣ

Σύνδρομο Cri-Du-Chat ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Το σύνδρομο που είναι αλλιώς γνωστό και σαν σύνδρομο “κλάμα της γάτας” παίρνει το όνομά του από το υψηλής συχνότητας κλάμα, σαν νιαούρισα, που ακούγεται από το παιδί κατά τη νεογνική περίοδο. Παρατηρείται για αρκετές εβδομάδες και μετά εξαφανίζεται. Παρουσιάζεται σε 1 κάθε 50.000 γέννες. Το σύνδρομο προκαλείται [...]

Εύθραυστο Χ & ΛΟΓΟΣ

Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Το σύνδρομο αυτό, μαζί με το σύνδρομο Down, είναι η συνηθέστερη αιτία νοητικής υστέρησης που μπορεί να συγκεκριμένα να διαγνωσθεί. Εμφανίζεται συνήθως στους άρρενες. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα μακρύ, στενό πρόσωπο, μεγάλα προεξέχοντα αυτιά και υπογναθιακό σαγόνι και μέτωπο. Επίσης κάλους στα χέρια, πλατυποδία και υπερεκτάσιμες [...]