Ανακοινώσεις
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) -Ειδική Διαπαιδαγώγηση Αποσκοπεί στην εκμάθηση μαθησιακών δεδομένων προ-σχολικής ακόμη ηλικίας με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση σε ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ