Ανακοινώσεις

Ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό για την Εργοθεραπευτική, Λογοθεραπευτική και Ψυχο-Παιδαγωγική Παρέμβαση

Luk : Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Το Luk είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Εργοθεραπευτή και του Λογοθεραπευτή που ασχολείται με κομμάτια cognitive perceptual στα παιδιά προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Είναι ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε πολλούς και διαφορετικούς αναπτυξιακούς τομείς του παιδιού όπως:

-Εργαζόμενη μνήμη

-Επικέντρωση, μετατόπιση και διατήρηση προσοχής

-Οπτική ικανότητα (ταύτιση, σταθερότητα φόρμας, εικόνα φόντο και οπτική ολοκλήρωση)

-Οπτικο-χωρικές έννοιες προσανατολισμού

-Αντιγραφικές δεξιότητες

-Κατασκευαστικές δεξιότητες

-Συνδυαστική σκέψη

-Προγραφική και γραφική ενημερότητα

-Προμαθηματικές και μαθηματικές έννοιες

-Οπτικοκινητικό έλεγχο

-Λεξιλόγιο/Σημασιολογία

-Ταχύτητα επεξεργασίας

-Μη λεκτικές αναλογίες

-Επίλυση προβλήματος

-Οργάνωση

-Κατηγοριοποίηση

-Λογική σκέψη

Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παιχνίδια αλλά αυτό είναι από τα λίγα παιχνίδια στο είδος του που μπορεί ο θεραπευτής να «ανοίξει» όσο θέλει το περιβάλλον που εφαρμόζεται (από τον ζωτικό – εγγύ χώρο του παιδιού μέχρι τον ανοιχτό χώρο) , με αποτέλεσμα να βοηθάει πολύ και τις αιθουσαίες και προσανατολιστικές αντιδράσεις του παιδιού στο χώρο και να μπορεί εύκολα να μετατραπεί από περιβάλλον στενής κεντρικής όρασης μέχρι ανώτερης περιφερικής επιτυγχάνοντας τους ίδιους γνωστικούς τομείς. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί τόσο σε αυστηρά εποπτευόμενη από το θεραπευτή θέση μέχρι την θέση «εγκεφαλικής ισχύος» (ανεξάρτητη θέση αυτό-διαχείρισης του παιδιού). Ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο που είμαστε τυχεροί που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα.

Για να δείτε τη χρήση του εργαλείου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, επισκεφθείτε τη δ/νση https://www.youtube.com/watch?v=GGazxevl1EI&feature=youtu.be

Αλεξάνδρου Στράτος, Εργοθεραπευτής SI, Δ/ντής Κέντρου Προσέγγιση

Κοκμοτός Παναγιώτης, Λογοθεραπευτής MSc, Μέλος Εταιρείας Προσέγγιση