Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)

Εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε την αίτηση Αναπηρίας στα ΚΕΠΑ ώστε να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες της αίτησης, καθώς και τους τόπους που μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να επισκεφτείτε τη Δ/νση

http://www.disabled.gr/lib/images/50231_aitisi-aksiologisis-anapirias.pdf