Ανακοινώσεις

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το εάν ένα παιδί θα τα καταφέρει στην ένταξή του στο Δημοτικό Σχολείο σχετίζεται και με σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Το Κέντρο μας χρησιμοποιεί τα τελευταία δεδομένα της Κλινικής Συλλογιστικής. Η Κλινική Συλλογιστική σημαίνει ότι για να γίνει μία αξιολόγηση του δυναμικού του παιδιού χρειάζεται να μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετρήσιμα αποτελέσματα (“evidence based”).

Τα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το Κέντρο μας είναι τα εξής κατά τομέα:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΤΕΣΤ:


“ABC MOVEMENT TEST“

Μελετά την ευελιξία, την ισορροπία, τις συλλήψεις και την γραφοκινητικότητα του παιδιού, ικανότητες απαραίτητες για την σωματική ικανότητα, την γραφοκινητική επίδοση και την οργάνωση του παιδιού.

“DE GANGI-BERK TEST“

Μελετά την ικανότητα του παιδιού στους τομείς της ιδιοδεκτικότητας και της αιθουσαίας λειτουργίας, λειτουργίες απαραίτητες για την ανάπτυξη του μυϊκού τόνου, του ελέγχου της κίνησης και της συγκέντρωσης προσοχής.

“DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION (DTVP-2) “

Μελετά την ικανότητα του παιδιού στους τομείς της οπτικής αντίληψης, της γραφοκινητικής δεξιότητας και της μικτής οπτικογραφοκινητικής ολοκλήρωσης, δεξιότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη της ανάγνωσης της γραφής και της αυτοματοποίησης των δεξιοτήτων αυτών.

“DYSPRAXIA OBSERVATIONS“

Μελετά την ικανότητα του παιδιού στους τομείς του σχεδιασμού και της κινητικής εκτέλεσης, δεξιότητες απαραίτητες για την αυτοματοποίηση των δεξιοτήτων κίνησης,  γνωσιακότητας και συγκέντρωσης προσοχής.

“SENSORY PROFILE“

Ερωτηματολόγιο γονέων που μελετά την ικανότητα του παιδιού να αντιδρά κατάλληλα στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Ικανότητα απαραίτητη για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης προσοχής, την μείωση του άγχους και την εμφάνιση ικανότητας μελέτης και αντοχής.

“VISUAL PERCEPTION TEST (TVPS) “

Μελετά την ικανότητα του παιδιού σε όλους τους τομείς της οπτικής αντίληψης, δεξιότητα απαραίτητη για την ανάπτυξη της ανάγνωσης της αντιγραφής και της αναλυτικοσύνθεσης.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ):


«A ΤΕΣΤ»

Μελετά μερικές δεξιότητες του παιδιού (Αδρή Κινητικότητα, Κριτική Ικανότητα, Αφαιρετική Σκέψη, Οπτική Αντίληψη, Γλωσσικές Αναλογίες, Ακολουθίες, Οπτικοκινητικός Συντονισμός) που θα σχετιστούν με την ομαλή σχολική ένταξη. Δεν είναι τεστ αξιολόγησης. Είναι τεστ παρατήρησης οπότε δεν ενδείκνυται να εφαρμόζεται μόνο του.

“TΩPP“

μελετά την ικανότητα του παιδιού να αναπτύξει προβολικό παιχνίδι, ικανότητα απαραίτητη για την αναγνώριση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεδομένων που διέπουν την σχολική Τάξη.

ΛΟΓΟΥ-ΦΩΝΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑΣ:


«ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

Μελετά την γνώση, αναγνώριση, χρήση γραμματικών κανόνων, έκφραση και γενικότερα  όλες τις εκφάνσεις της αντίληψης και έκφρασης της ελληνικής γλώσσας που πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι την ηλικία της ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο.

“ ΒΟΗΕΜ“

Μελετά την κατανόηση βασικών εννοιών τόπου, χρόνου, ποσοτήτων που πρέπει να έχουν κατακτηθεί πριν την σχολική ένταξη..

“BRACKEN“

Μελετά την κατανόηση βασικών εννοιών χωρίς την λεκτική απόκριση του παιδιού σε 308 θεμελιώδεις και λειτουργικές εκπαιδευτικές έννοιες που περιλαμβάνουν χρώματα, γράμματα, αριθμοί / αρίθμηση, μεγέθη, συγκρίσεις, σχήματα, κατεύθυνση / σχέση στο χώρο, αντίληψη εαυτού / κοινωνική αντίληψη, υφή /υλικά, ποιότητα, χρόνος / χρονική ακολουθία, έννοιες που είναι βασικότατο να έχουν κατακτηθεί πριν από την ένταξη στην Α΄ Δημοτικού.

“ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ”

μελετά το ενεργητικό λεξιλόγιο του παιδιού μέσα από επίδειξη συγκεκριμένων καθημερινών καρτών.

“TOPL” (Test of Pragmatic Language)

Όργανο ατομικής εφαρμογής, που παρέχει μια επίσημη αξιολόγηση της πραγματολογίας, ή της κοινωνικής διάστασης, της γλώσσας, δεξιότητα απαραίτητη για την κατανόηση τόσο σύνθετων εννοιών της κοινωνικής γλώσσας όσο και των κοινωνικών κανόνων που διέπουν μία κατάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ:


“ASDS ερωτηματολόγιο ASPERGER“

Μελετά το εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολίες που υπάγονται στην διαγνωστική κατηγορία του Συνδρόμου Asperger , διάγνωση που θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα Σχολικής ένταξης του παιδιού.

“CAR’S ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ“

Μελετά το εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολίες που υπάγονται στην διαγνωστική κατηγορία της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος, διάγνωση που θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα Σχολικής ένταξης του παιδιού.

“Conner’s parents (γονέων)» και “Conner’s teachers (εκπαιδευτικών) “

Ερωτηματολόγιο γονέων και εκπαιδευτικών που διερευνά τους τομείς συναισθηματικής λειτουργίας του παιδιού (συνεργασία, οργάνωση συμπεριφοράς, άγχος, ψυχοσωματισμοί, συναισθηματική σταθερότητα) όσο και την ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής και ελέγχου της υπερ-κίνησης και παρόρμησης. Προλαμβάνει τους κινδύνους εμφάνισης άγχους, υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής στην Σχολική Τάξη.