Ανακοινώσεις

ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕ

ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΑΤΥΠΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΛΠ)

ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

·Συχνά επιβαρυμένο ψυχοκινητικό ιστορικό

·Χαμηλοί δείκτες στα αναπτυξιακά τεστ

·Ανώριμη συμπεριφορά

·Καθολικές δυσκολίες στην μαθησιακή απόδοση (σε όλους τους μαθησιακούς τομείς)

·Προφανή χαμηλά λεκτικά σκορ

·Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εμφάνιση όλων των δυσλεξικών σημείων πιθανά σε ήπιες μορφές

·Πιθανή αδεξιότητα

·Διαφοροδιάγνωση από νοητικές δυσκολίες (τεστ νοημοσύνης)