Ανακοινώσεις

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πολλοί πιστεύουν πως η ψυχοθεραπεία απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους με σοβαρή ψυχοπαθολογία που χρήζουν παράλληλα φαρμακευτικής υποστήριξης. Ωστόσο η ψυχοθεραπεία αφορά οποιονδήποτε άνθρωπο ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του (διαδικασία αυτογνωσίας), να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, να διασφαλίσει μια ποιότητα ζωής, χωρίς σωματοποιημένο άγχος, εσωτερικευμένο θυμό, αίσθημα κενού κ.λ.π., να μετατρέψει κάθε του δυνατότητα σε ικανότητα.

Εξίσου, απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να δουλέψουν συγκεκριμένες ψυχολογικές δυσκολίες που κάνουν δυσλειτουργική την καθημερινότητά τους όπως:

  • Άγχος
  • Κρίσεις πανικού
  • Έντονη και παρατεταμένη θλίψη
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα
  • Εξαρτήσεις
  • Διατροφικές διαταραχές
  • Ψυχαναγκασμοί
  • Φοβίες

Στόχοι ψυχοθεραπείας:

Οι στόχοι της θεραπευτικής δουλειάς καθορίζονται από το αίτημα του ανθρώπου που ξεκινά την ψυχοθεραπεία και όχι από τις προσδοκίες που δημιουργεί ο θεραπευτής για αυτόν. Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαροι και να επαναπροσδιορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Θεραπευτική σχέση:

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, η θεραπευτική σχέση αποτελεί το κλειδί επίτευξης των στόχων. Κύριο μέλημα του θεραπευτή είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου εργασίας από την αρχή. Πρόκειται για τη συμφωνία («Συμβόλαιο») μεταξύ των δύο (θεραπευτή – θεραπευόμενου) κατά τη διάρκεια της οποίας διασφαλίζεται το απόρρητο των στοιχείων του θεραπευόμενου και του περιεχομένου των συνεδριών και οικοδομείται μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρίνεια, τη σταθερότητα και τη συνέπεια.

Οι συνεδρίες:

Κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 45΄ και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

Στις πρώτες συναντήσεις πραγματοποιείται η λήψη ιστορικού ενώ στη συνέχεια ο θεραπευόμενος φέρνει υλικό μέσα από το οποίο ξετυλίγονται οι προβληματισμοί, οι σκέψεις, οι δυσκολίες, γεγονότα που έχουν σημαδέψει την πορεία της ζωής του, σχέσεις που έχουν επηρεάσει την προσωπικότητά του.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπείας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξαρχής δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος υιοθετεί τον προσωπικό του ρυθμό προκειμένου να επεξεργαστεί τα θέματά του, να αφομοιώσει τις νέες πληροφορίες, να προβεί σε αλλαγές.