Ανακοινώσεις

Διαδικτυακή εσωτερική εκπαίδευση και ενημέρωση γονέων

Στα πλαίσια της εσωτερικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης γονέων, έχουμε διοργανώσει μία σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων γονέων που τα παιδιά τους παρακολουθούν τα προγράμματα του Κέντρου.

Η θεματολογία σχετίζεται με τη διαχείριση συμπεριφορών, την επιβοήθηση της μάθησης και της επικοινωνίας και ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα όπως η συγκέντρωση της προσοχής, η αυτορρύθμιση των παιδιών, η συναισθηματική νοημοσύνη κλπ.

Θα πραγματοποιηθούν 10 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ συναντήσεις μέσα στη χρονιά, θα διαρκούν 2 ώρες και οι παρουσιάσεις θα γίνονται από ειδικούς του Κέντρου μας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται Τετάρτες απογεύματα (6.30 μμ).

Μπορείτε για πληροφορίες να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Γραμματείας