Ανακοινώσεις

«Δυσκολίες αυτορρύθμισης στον αυτισμό λόγω των διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας. Τι είναι, τι μπορούμε να κάνουμε»

Εισηγητής : Αλεξάνδρου Στράτος, Εργοθεραπευτής SI

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ :

  • Τι είναι η αυτορρύθμιση και ποια η διαφορά της από τη ρύθμιση
  • Η συμβολή των επιτελικών λειτουργιών
  • Πώς είναι η εικόνα των ατόμων που βρίσκονται σε απορρύθμιση
  • Αυτισμός και δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία
  • Οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί το αυτιστικό άτομο στην προσπάθειά του να αυτορρυθμιστεί
  • Τρόποι παρέμβασης μέσω της μεθόδου αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της αισθητηριακής δίαιτας

Μπορείτε να το αγοράσετε στη Δ/νση :

https://www.uplearning.gr/p/aftorithmisi?fbclid=IwAR1Y-td-10n1wP0vHlTzeDYN0Kn9nsOau1BkSUDgrJtGJaKt3rrxb-ME7n8